Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » Výstavba splaškové kanalizace

Výstavba splaškové kanalizace

V městské části se připravuje a realizuje výstavba splaškové kanalizace v těchto oblastech:

*

Budovec - svedeno do ÚČOV Troja

*

Horní Sedlec a část Budovce - svedeno do ČOV Roztoky

*

Starý Suchdol - Kozí hřbety - svedeno do ČOV Roztoky

*

Starý Suchdol - Bažantní, U kapličky - svedeno do ČOV Roztoky

 


 • Budovec - svedeno do ÚČOV Troja

  investor: HLMP, MHMP Odbor technické vybavenosti, který zastupuje společnost ZAVOS s.r.o.,
  ulice a jejich části: Májová, Lysolajská, Výjezdní,  Budyňská, Osvobození, Kamýcká, Suchdolská, Brandejsovo nám.
  popis: 1.900 m, počet přípojek: 100
  termín zahájení výstavby: po 21. listopadu 2016
  termín dokončení stvaby: 3. čtvrtletí 2017
  investiční náklady: 36,2 mil. Kč bez DPH - nabídková cena
  zhotovitel: ALSTAP  s.r.o., IČ: 29000238, rozhodnutí Rady HLMP č.j. 2397 ze dne  4.10.2016
  aktuální stav: 21. listopadu byla zahájena stavba

Situace výstavby

budovec-ucov

Základní informace ke stavbě:

Investorem stavby splaškové kanalizace je hlavní město Praha, resp. magistrátní Odbor technické vybavenosti, který na stavbě zastupuje společnost ZAVOS s.r.o., technický dozor provádí pan Robert Cihla, tel.: 608 969 042, e-mail: robertcihla@seznam.cz.
Stavbu kanalizace provádí firma ALSTAP s.r.o.,
stavbyvedoucím je pan Vojtěch Průcha, tel.: 734 862 489
e-mail: vojtech.prucha@alstap.cz

V případě potřeby můžete ve věci této stavby kontaktovat na suchdolské radnici Ing. Čestmíra Mudruňku, tel.: 222 361 427, e-mail: cmudrunkapraha-suchdolcz


Výstavba přípojek


Firma ALSTAP provádí výstavbu stok splaškové kanalizace a odboček resp. přípojek ke hranici jednotlivých pozemků. Výstavbu přípojky na soukromém pozemku si zajišťují jednotliví majitelé nemovitostí sami. Přípojky musí být zakončeny na soukromých pozemcích revizní šachtou s čistícím otvorem, která musí být umístěna do 2 m od hranice pozemků.

Více k podmínkám řešení „soukromé“ části přípojky je uvedeno v technických požadavcích PVK pro napojení přípojek. 

Jednotlivé nemovitosti bude možné připojovat až po kolaudaci stok, kterou zajišťuje investor, a kolaudaci přípojek, kterou si mají zajistit jednotliví majitelé nemovitosti sami.
POZOR - do doby kolaudace se nesmí splašky do splaškové kanalizace vypouštět !

Městská část nabízí majitelům nemovitostí zajištění přípravy dokumentace přípojek a následně její projednání s PVK až po vydání kolaudačního rozhodnutí.

Žádáme proto jednotlivé majitele nemovitostí, aby v případě, že budou chtít využít této nabídky, kontaktovali Ing. Mudruňku na suchdolské radnici a projektantovi Ing. Knotkovi předali do 31. ledna 2017 podklady nebo s ním projednali podmínky umístění revizní šachty a napojení nemovitosti.

Projektant: Ing. Michael Knotek, tel.: 776 793 458, e-mail: mikiknotek@volny.cz

Projektová dokumentace k výstavbě přípojek splaškové kanalizace, situace a podélné řezy veřejné části přípojek v jednotlivých stokách:

  Situace - část 1 (stoky B, B2, B3, B3a, B3a1, B4, B4a, G1)
ulice Kamýcká, Osvobození, Budyňská, Lysolajská
   situace-přípojky-1. část (pdf)
  Situace - část 2 (stoky B1, B1a1, B1b, G2)
ulice Májová, Osvobození, Budyňská, Lysolajská, Výjezdní, Suchdolská
  situace-přípojky-2. část (pdf)
  Podélné profily přípojek stoky B - 1. část   podélný-profil-B_čast 1 (pdf)
  Podélné profily přípojek stoky B - 2. část   podélný-profil-B_čast 2 (pdf)
  Podélné profily přípojek stoky B1, B1a1   podélný-profil-B1, B1a1 (pdf)
  Podélné profily přípojek stoky B1b, G2
  podélný-profil-B1b, G2 (pdf)
  Podélné profily přípojek stoky B2   podélný-profil-B2 (pdf)
  Podélné profily přípojek stoky B3, B3a, B3a1
  podélný-profil-B3, B3a, B3a1 (pdf)
  Podélné profily přípojek stoky B4, B4a, G1
  podélný-profil-B4, B4a, G1 (pdf)
  Technické požadavky PVK pro napojení přípojek
Podmínky přípojek PVK (pdf)


Projektová dokumentace soukromé části přípojek.prosinec 2016 - aktuálně probíhá výstavba stok v ulici Lysolajská, v úseku Gagarinova - Budyňská (stoka B1), v ulici Osvobození v úseku Stehlíkova-Gagarinova (stoka G1) a v ulici Budyňská (stoka B3a1).


 

čtvrtek 24. listopadu od 19:30 hod., suchdolská radnice, velká zasedací místnosti v 3. podlaží

Zveme spoluobčany, obyvatele Budovce, na setkání, na kterém Vás budeme informovat o zahajované výstavbě splaškové kanalizace na Budovci v ulicích Lysolajská, Májová, Budyňská, Osvobození, Výjezdní, Suchdolská, Kamýcká a Brandejsovo nám.

Pozvánka ke stažení (pdf)

  • Horní Sedlec a část Budovce - svedeno do ČOV Roztoky

  investor: městská část Praha-Suchdol
  ulice a jejich části: Na Pasece, Na Rybářce, Na Vrchmezí, Osvobození, Při Hranici, Suchdolská, U Nového Suchdola a Za Hřištěm
  popis: 1.335 m uličních stok DN 300 mm, 226 m výtlačného řadu DN 110/10, 76 ks domovních přípojek DN 200 mm o celkové délce 343 m a podzemní plně automatická čerpací stanice.
  termín zahájení výstavby: duben 2017
  investiční náklady: 24 mil. Kč
  zhotovitel: MBM Trade s.r.o.
  stavby vedoucím je Ing. Borys Moldovan, tel.: 777 090 241 e-mail: mbm.trade.cz@gmail.com
  aktuální stav: dne 20. dubna 2017 byla stavba zahájena

Situace výstavby

horni-sedlec-cov-roztoky


Základní informace ke stavbě:

Investorem stavby splaškové kanalizace je: městská část Praha-Suchdol.
Technický dozor investora provádí firma ZAVOS s.r.o., pan Robert Cihla, tel.: 608 969 042, e-mail: robertcihla@seznam.cz.
Stavbu kanalizace provádí firma MBM Trade s.r.o., stavby vedoucím je Ing. Borys Moldovan,
tel.: 777 090 241 e-mail: mbm.trade.cz@gmail.com

V případě potřeby můžete ve věci této stavby kontaktovat na suchdolské radnici Ing. Čestmíra Mudruňku, tel.: 222 361 427, e-mail: cmudrunkapraha-suchdolcz

 

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 bude zahájena výstavba stok v ulici Suchdolská a Na Vrchmezí (stoka C2a a část C2), která bude trvat do 10. května. Výstavba dalších stok bude pokračovat dle nyní plánovaného programu:

stoka C2a (Suchdolská)
20. 4.
-
10. 5.
stoka C2 (Na Vrchmezí)
25. 4.
-
10. 6.
stoka C2 (Osvobození)
11. 6.
-
30. 6.
stoka C2b (Za Hřištěm)
po 15. 6.
stoka C3 (U Nového Suchdola)
1. 7.
-
20. 7.
stoka C3a (Při Hranici)
21. 7.
-
10. 8.
stoka C1 (Na Pasece, Na Rybářce)
12. 8.
-
15. 9.

 

Situace stavby Splašková kanalizace Horní Sedlec - stoky svedeny do ČOV Troja

situace skHS


Výstavba přípojek


Firma MBM Trade s.r.o.  provádí výstavbu stok splaškové kanalizace a odboček resp. přípojek ke hranici jednotlivých pozemků. Výstavbu přípojky na soukromém pozemku si zajišťují jednotliví majitelé nemovitostí sami. Přípojky musí být zakončeny na soukromých pozemcích revizní šachtou s čistícím otvorem, která musí být umístěna do 2 m od hranice pozemků.

Více k podmínkám řešení „soukromé“ části přípojky je uvedeno v technických požadavcích PVK pro napojení přípojek. 

Jednotlivé nemovitosti bude možné připojovat až po kolaudaci stok, kterou zajišťuje investor, a kolaudaci přípojek, kterou si mají zajistit jednotliví majitelé nemovitosti sami.
POZOR - do doby kolaudace se nesmí splašky do splaškové kanalizace vypouštět !

Městská část nabízí majitelům nemovitostí zajištění přípravy dokumentace přípojek a následně její projednání až po vydání kolaudačního rozhodnutí.

Žádáme proto jednotlivé majitele nemovitostí, aby v případě, že budou chtít využít této nabídky, kontaktovali Ing. Mudruňku na suchdolské radnici a projektantovi Ing. Knotkovi předali do 31. května 2017 podklady nebo s ním projednali podmínky umístění revizní šachty a napojení nemovitosti.

Projektant: Ing. Michael Knotek, tel.: 776 793 458, e-mail: mikiknotek@volny.cz

Projektová dokumentace k výstavbě přípojek splaškové kanalizace, situace a podélné řezy veřejné části přípojek v jednotlivých stokách:

  Situace - stoky C1, C2, C2a, C2b, C3, C3a
   situace-přípojky (pdf)
  Podélné profily přípojek stoky C1 (Na Rybářce, Na Pasece)
  podélný-profil-C1 (pdf)
  Podélné profily přípojek stoky C2 - 1. část (Na Vrchmezí)
  podélný-profil-C2_čast 1 (pdf)
  Podélné profily přípojek stoky C2 - 2. část (Osvobození)
   podélný-profil-C2_čast 2 (pdf)
  Podélné profily přípojek stoky C2a, C2b (Suchdolská, Za Hřištěm)
  podélný-profil-C2a, C2b (pdf)
  Podélné profily přípojek stoky C3 (U Nového Suchdola)
  podélný-profil-C3 (pdf)
  Podélné profily přípojek stoky C3a (Při Hranici)
  podélný-profil-C3a (pdf)


Projektová dokumentace soukromé části přípojek.


**********

Pro přípravu vybudování přípojky kanalizace, doporučujeme postupovat v souladu s následujícím pokynem.

Před zahájením stavby je nutné mít se správcem kanalizace (1. Vodohospodářská společnost s.r.o.) odsouhlasenou a projednanou projektovou dokumentaci přípojky. Tuto dokumentaci Vám nabízí s Vaší spolupráci připravit městská část, kontaktujte v této věci na suchdolské radnici Ing. Čestmíra Mudruňku, tel.: 222 361 427, e-mail: cmudrunkapraha-suchdolcz.

K uzavření smlouvy k odvádění splaškových vod s 1.VHS musíte vyplnit a podat Žádost o zřízení kanalizační přípojky a k vypouštění odpadních vod (postačuje zaslat naskenovanou žádost mejlem) nebo ji můžete odevzdat na suchdolské radnici Ing. Mudruňkovi. Formulář žádosti je k dispozici též na webu: www.1vodohospodarska.cz

S faktickým zahájením výstavby přípojky (tím je míněn úsek od napojení na stávající odbočku zakončenou na hranici vašeho pozemku po revizní šachtu na vašem pozemku) je možné až po kolaudaci řadů. O této skutečnosti Vás budeme informovat. Připojením před kolaudací se vystavujete možné sankci za porušení stavebního zákona (užívání nezkolaudované stavby).

Vlastní napojení revizní šachty na odbočku, musí odsouhlasit pracovník 1.VHS  a provedení napojení musí být zdokumentováno (nafoceno) a zkontrolováno 1.VHS (Jiří Bílek, tel.: 602 389 287, e-mail: provoz@1vodohospodarska.cz) před vlastním zásypem !!!

Zahájením výstavby před výše uvedenými termíny a skutečnostmi se vystavujete zbytečným nákladům neboť v případě, že provedení přípojky nebude zkontrolováno a odsouhlaseno 1.VHS, nebude možné tuto část přípojky zkolaudovat a užívat a 1. VHS neuzavře smlouvu na vypouštění odpadních vod do doby, než bude přípojka opětovně vykopána a zkontrolována.

Dále bychom rádi důrazně upozornili na skutečnost, že v případě zjištění vypouštění odpadních vod do nezkolaudované stoky se vystavujete hrozbě sankce za nepovolené vypouštění odpadních vod a náhradě škody, za opakované čištění kanalizace před jejím uvedením do provozu.v pondělí  10. dubna 2017 od 19:30 hod., suchdolská radnice, velká zasedací místnosti v 3. podlaží

Zveme spoluobčany, obyvatele Horního Sedlce a Budovce, na setkání, na kterém Vás budeme informovat o zahajované výstavbě splaškové kanalizace v Horním Sedlci (stoky jsou svedeny do ČOV Roztoky), která bude postupně probíhat v ulicích: Na Pasece, Na Rybářce, Na Vrchmezí, Osvobození, Při Hranici, Suchdolská, U Nového Suchdola, Za Hřištěm.

Pozvánka na setkání v pondělí 10. dubna 2017 (pdf)
 • Starý Suchdol - Kozí hřbety - svedeno do ČOV Roztoky

  investor: HLMP, MHMP Odbor technické vybavenosti, který zastupuje společnost ZAVOS s.r.o.
  ulice a jejich části: Ke Kozím hřbetům
  popis: cca 250 m, počet přípojek: 10
  termín zahájení výstavby:  17. srpna 2016 (předání staveniště)
  termín dokončení stavby: 90 dní
  investiční náklady: 4,9 mil. Kč bez DPH - nabídková cena
  zhotovitel: IPPOS Bohemia s.r.o.
  aktuální stav: probíhá realizace stavby

srpen 2016 - Společnost IPPOS Bohemia s.r.o. bude od 29. srpna do konce listopadu provádět výstavbu splaškové kanalizace v ulici Ke Kozím hřbetům v úseku Dvorská – Bažantní. Investorem stavby splaškové kanalizace je hlavní město Praha resp. magistrátní Odbor technické vybavenosti, který na stavbě zastupuje společnost ZAVOS s.r.o.

Souběžně s výstavbou kanalizace bude probíhat také výstavba plynovodu v ulici Ke Kozím hřbetům a Bažantní a dále bude také napojen plynovod v ulici Starosuchdolská. Investorem stavby plynovodu je společnost EKOSPOL a.s. Stavbu plynovodu bude provádět společnost Prockert&Hynek, a.s.

Protože není možné realizovat jinou objízdnou trasu pro zajištění přístupu do ulic Ke Kozím hřbetům, Bažantní, U kapličky, Starosuchdolská a Trojanův mlýn, bude během stavby uzavřen průjezd ulicí Ke Kozím hřbetům od pondělí do soboty vždy od 8:0 do 15:00 hodin pro veškerý provoz kromě vozidel integrovaného záchranného systému. Mimo tuto pracovní dobu bude ulice průjezdná. Společnost IPPOS Bohemia zajistí svozu odpadků z nemovitostí v uvedené oblasti.

Mimořádnou dopravu je třeba domluvit s firmou IPPOS:
Kontakty na zástupce firmy:

 • Ing. Pavel Pospíšil, tel.: 777 215 232
 • Radek Rydl,  tel.: 724 202 267

e-mail: ipposvolny.cz

Omlouváme se za omezení vyplývající ze stavby.

Informace z 15. 7. 2016 k zahájení stavby splaškové kanalizace (pdf)

Situace výstavby

pd-kozí hřbety 1  
   
pd-kozí hřbety 2  

 

  

 • Starý Suchdol - Bažantní, U kapličky - svedeno do ČOV Roztoky

  investor: HLMP, MHMP Odbor technické vybavenosti
  ulice a jejich části: Bažantní, Starosuchdolská, U kapličky, Ke Kozím hřbetům
  popis: z důvodu morfolgie terénu v této části Starého Suchdola je navržen systém gravitační a tlakové splaškové kanalizace s dvěma čerpacími stanicemi
  termín zahájení výstavby: předpoklad konec roku 2017
  investiční náklady: -
  zhotovitel: -
  aktuální stav: probíhá připrava změny dokumentace pro územní rozhodnutí, která by měla zjednodušit a zlevnit realizaci projektu


prosinec 2016 - DUR propojení Bažnatní - V údolí

Koncem prosince byl zahájeno projednání dokumentace pro území řízení s dotčenými orgány stání správy a správci dalších sítí. Dokumentace obsahuje nové výtlačné potrubí z čerpací stanice na konci ulice U Kapličky, které je vedeno kratší trasou do ulice Bažantní a gravitační propojení řadu v Bažantní ulice do ulice V údolí, které je vedeno pod schodištěm z údolí na Palpost. Pod schodištěm je též umístěno potrubí pro dešťovou vodu, které odvádí přes retenci nad schodištěm povrchovou vodu z plochy obslužné cesty mezi zahrádkami.

Důležité části dokumentace pro územní řízení:

Stavba 3106 TV Suchdol, kanalizace Starý Suchdol, propojení Bažantní - V údolí DUR_SUCH_titulni_desky.pdf
Průvodní zpráva SUCH_DUR_A_Pruvodni_zprava.pdf
Souhrnná technická zpráva SUCH_DUR_B_Souhrnna_zprava.pdf
Koordinační situační výkres
DUR_SUCH_C_3_Koordinacni_situacni_vykres.pdf
Hydrotechnická situace DUR_SUCH_C_5_hydrotechnicka_situace.pdf
Podrobná situace - úsek schodiště
DUR_SUCH_C_6_1_Podrobna_situace.pdf
Vzorové řezy DUR_SUCH_D_1_4_Vzorove_rezy_1.pdf
Vzorové řezy DUR_SUCH_D_1_4_Vzorove_rezy_2.pdf
Podélný profil - schodiště DUR_SUCH_D_1_1_4_Podelne_profily_D.pdf
Situace - přeložky kabelů DUR_SUCH_D_1_5_Situace_prelozky_kabelu.pdf
   

 

srpen 2016 - popis projektu
 • stávající projekt
  - ulice Ke Kozím hřbetům - zbývající část je napojena gravitačně do stok na pozemcích fy Ekospol a dále gravitačně svedena do ulice Bažantní
  - ulice Bažantní - gravitačně svedena za Palpost do čerpací stanice, vedení výtlačného potrubí je navrženo trasou zpět ulicí Bažantní ke křižovatce s ulici Ke Kozím hřbetům (délka 390 m)
  - U kapličky - gravitačně svedena k otočce do čerpací stanice u otočky, vedení výtlačného potrubí je navrženo trasou zpět ulicí U kapličky a Ke Kozím hřbetům ke křižovatce s ulicí Bažantní (délka 497 m)

 • změna projektu
  - zkrácení výtlačného potrubí z ulice U Kapličky do ulice Bažantní, vedení v pozemku parc.č. 2272/3, k.ú. Suchdol (délka 104 m)
  - zrušení čerpací stanice v ulici Bažantní u Palpostu a svedení splašků gravitačně propojkou do ulice Starosuchdolská nebo do ulice V údolí. Propojka splaškové kanalizace je vedena buďto přes parkoviště u ubytovny Palpost nebo druhou částí ulice Starosuchdolská - uličkou mezi ploty podél hospody.

  Komentář k navrhovanému řešení:
  - stoka vedená do ulice Starosuchdolské - umístění stoky je podmíněno vybudováním opěrné zdi podél stávajícího chodníčku z otočky v ulici Starosuchdolské ke schodům, další podmínkou je vybudování obslužné komunikace pro zajištění přístupu techniky, kvůli zajištění údržby stok a šachet splaškové kanalizace. Toto řešení neumožňuje svedení dešťových vod z obslužné komunikace do ulice Starosuchdolská.
  - stoka vedená do ulice V údolí - umístění stoky je podmíněno vybudováním kolektoru pro umístění všech sítí (kabely NN, VN, VO, sdělovací, splašková a dešťová kanalizace) v úseku stávajícího schodiště z Údolí, jedná se o komplikovaný úzký úsek mezi nemovitostmi, kde musí být též vzhledem k velkému převýšení umístěny spadiště na obou kanalizacích.

 

 varianta I - propojka do ulice V údolí přes parkoviště u ubytovny
 studie-bažantní-var I
 
varianta II - propojka do ulice V údolí vedená uličkou podél hospody
 studie-bažantní-var II
 
  varianta III - propojka do ulice Starosuchdolská
 studie-bažantní-var III