Výroční zpráva za rok 2000

o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., v platném znění, o svobodném přístupu k informacím v Městské části Praha - Suchdol
Počet podaných žádostí o informace

Prostřednictvím Místního úřadu (Úřadu MČ) Praha – Suchdol byla podána 1 písemná žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. Na tuto žádost bylo odpovězeno písemně.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

V MČ Praha Suchdol nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

 

V roce 2000 nebyly vedeny s MČ Praha Suchdol žádné soudní spory ohledně dodržování zákona 106/1999 Sb. Rovněž nebyly MČ Praha Suchdol uloženy žádné sankce za nedodržování zákona 106/1999 Sb.

 

Ing. Jana Krulíková
Tajemnice Úřadu MČ Praha Suchdol