Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » Home
Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Starší příspěvky časopisu - Ze Suchdolských listů vybíráme

Suchdolské listy - logo

Právě vyšlo 4. číslo Suchdolských listů v roce 2018.


  • Redakční pracemi resp. přípravou Suchdolských listů zajišťují od 13. čevna 2018 vedoucí knihovny paní Jiřina Klímova Krausová a kulturní referentka paní Zuzana Krumpholcová.
e-mail: redakce@praha-suchdol.cz
  • Statut tiskovin městské části Praha-Suchdol (aktuální znění) byl schválen zastupitelstvem městské části dne 19. června 2018 a bude uplatňován při vydávání tiskovin od čísla 3/2018
statut tiskovin (pdf)
  • ceník inzerce platný od 15. května 2013:
ceník (pdf)
  • formulář pro objednání inzerce ve formátu (doc):
formulář inzerce (doc)
  • formulář pro objednání inzerce ve formátu (pdf):
formulář inzerce (pdf)

 Své příspěvky, články a inzeráty můžete zasílat na e-mailovou adresu:
redakce@praha-suchdol.cz

Uzávěrka příštího čísla Suchdolských listů je 28. ledna 2019 , předpokládané vydání je v koncem února 2019.


Přehled minulých čísel Suchdolských listů ke stažení naleznete v dolní části této stránky.


Suchdolská obnova

28.11.2016
Z důvodu probíhající obnovy vodovodů a výstavby kanalizace se obyvatelé Suchdola setkávali – hlavně v letošním druhém pololetí – s překopanými, obtížně průjezdnými ulicemi, těžko schůdnými chodníky, hlukem, blátem i prachem.více...

Pozor na povinnou revizi kotle do konce roku 2016

28.11.2016
Podle zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb. § 17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle § 41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016. A to i těch, které jsou nainstalovány v letošním roce. ....více...

Dva pohledy na hasiče

20.06.2016
„Ještěže máme ty hasiče. Vašíku, pojď se honem podívat!“ zaslechla jsem onehdy jednu maminku v komunitní zahradě. Suchdolští hasiči tam právě přijížděli s tatrou, aby napustili místní jezírko. A Vašík si mohl oči vykoukat. Všechny děti zahodily lopatky, kyblíky a náklaďáky a seběhly se kolem jezírka s nadšeným očekáváním nějaké akce. ....více...

Jistota u nájemného

20.06.2016
Jistota u nájemného Úprava „jistoty“ je jedna z podstatných změn, které přinesl nový občanský zákoník od roku 2014, a čemu se za dřívější právní úpravy říkalo kauce (maximální výše byla zákonem stanovena na trojnásobek měsíčního nájemného). Nyní jde o pojem jistota, upravený v § 2254 občanského zákoníku. .....více...

Alšova židle na Suchdole

27.11.2015
Restaurační zařízení v 19. století plnila, kromě pohostinských služeb, podstatně jinou úlohu než v současnosti. Optimálně vyhovovala potřebě širokých vrstev obyvatel trávit spolu volný čas. Souviselo to s rozkvětem různorodé spolkové činnosti. více...

z historie Suchdola - Jan Denk

27.11.2015
Jan Denk (* 26. 12. 1896 † 29. 4. 1953) Narodil se v Sušici staviteli a radovi města Sušice panu Raimundu Denkovi a paní Anně Denkové (rozené Fialkové), dceři sušického hoteliéra, který byl majitelem dodnes známého hotelu Fialka. více...

Chystané novinky v právních předpisech

27.11.2015
Novela zákona o dani z přidané hodnoty, bude účinná od 1. ledna 2016 a přináší zpřesněné vymezení stavebního pozemku, v jehož důsledku se bude odvádět daň i z prodeje parcel, které byly dosud od placení DPH „osvobozeny“. Novela zákona o pozemních komunikacích chystá některé dílčí změny, např. sníh a led na vozidle, jízda přes přejezd pro cyklisty, úprava provozu segwayů, povinné retroreflexní označení chodců. více...

Dědická smlouva – nový institut dědického práva

27.08.2015
Zůstavitel podle dosavadní právní úpravy věděl, že chce-li za svého života pořídit o svém majetku, sepíše závěť, jedno již zda vlastnoručně nebo přímo u notáře, zda ji nechá doma ve stole nebo ji uloží do úschovy u notáře. Nový občanský zákoník dnes umožňuje ....více...

Na Suchdole hoří!

27.08.2015
Taková situace. Je sobota, jedna hodina po poledni. Suchdolské poklidné ovzduší pročísne ostrý zvuk požární sirény. Hasiči dostávají zprávu s přímým rozkazem: okamžitě vyjeďte k případu. Hoří v centru Suchdola. Scénář bude jasný, řekli byste ....více...

Mikoláš a Miloš na Suchdole

27.08.2015
Informace soustředěné v tomto textu jsou odezvami jednoho dotazu. Kdo je autorem busty Mikoláše Alše umístěné před budovou úřadu městské části Praha-Suchdol?více...

Suchdol stranický, či občanský?

29.04.2015
Reakce na článek Ing. arch Vavříka a Marka Bora „Zprávy ze zastupitelstva“ v Suchdolských listech 1/2015 a na prohlášení Ing. Vavříka na jednání zastupitelstva 11. 12. 2014.více...

Kůň ze Suchdola

29.04.2015
Josef Václav Myslbek (1848–1922) byl roku 1894 vyzván k účasti ve vypsaném konkurzu na jezdeckou sochu svatého Václava. Ostatních sedm uchazečů se přihlásilo samo. Důvodem vyzvání byly předchozí práce Myslbekovy, ve kterých se cíleně zabýval motivem jezdecké sochy knížete Václava. více...

Děti - daňové slevy a dávky

04.02.2015
1. daňová sleva na školku Poplatník daně si může již za rok 2014 uplatnit snížení svých daní o náklady, které vydával za pobyt dítěte v mateřské školce nebo podobném zařízení péče o předškolní dítě, a to až do výše 8500 Kč ročně na jedno dítě.více...

Dva obyčejné hasičské příběhy o (ne)obyčejných hasičích

04.02.2015
Běžná rodina běžného suchdolského hasiče žije svůj život běžným a dalo by se říci poklidným způsobem. Tu a tam se ale vyskytnou chvíle, které jsou svým způsobem poněkud neobvyklé a které vám připomenou, že tahle rodina má někdy do běžnosti daleko.více...

Rekonstrukce Brandejsova statku

30.11.2014
Během října t.r. probíhalo na stavebním úřadě v Praze 6 stavební řízení na stavbu “Rekonstrukce, přístavba a dostavba Brandejsova statku č.p. 1“. Investorem stavby je samo hlavní město, kterému celý areál patří, a rekonstrukcí a revitalizací areálu plánuje vytvoření polyfunkčního sportovně vzdělávacího zařízení s navazujícími aktivitami. více...

Strom Míru v Praze na Suchdole

30.11.2014
Kde se vzal, tu se vzal Strom Míru na Suchdole. Jeho zasazení inicioval Petr Hirsch, který 1. června 2014 vyrazil ze svého domova ve Dvoře Králové nad Labem na etapovité pěší putování kolem světa. Pouť není dovolená či turistická cesta na pár dnů do hor. Ani expedice. Každá pouť by měla mít svůj příběh, svoji myšlenku. Petr svoji osobní pouť vykonal v letech 2010 až 1012, kdy po svých došel ke třem hlavním poutním místům křesťanství. A to do španělského Santiaga de Compostela, italského Říma a izraelského Jeruzaléma. Při této cestě se v něm probudila vášeň pro putování a po návratu se za několik měsíců rozhodl tomuto nevšednímu povolání věnovat dál. V květnu 2013 zahájil přípravu projektu pěšího putování kolem světa. více...

Skoky na suchdolské hlíně

10.09.2014
V Suchdole za fotbalovým hřištěm vznikl před dvěma lety nový dirt park – Michal Gschray a parta nadšenců tam upravili původní dráhu podle současných trendů. Na satelitním snímku to místo připomíná obří pískoviště, při bližším pohledu se ukáže pečlivě promyšlená a lidskýma rukama vytvarovaná – neboli „vyshapovaná“ trať, tzv. pumptrack.více...

Další ze jmen na suchdolském pomníku obětem okupace 1939-1945

10.09.2014
Některé okolnosti jsou dnes již neznámé, některé dokumenty jsou ojedinělé, tím spíše však mají co říci i dnes. Přinesené oběti byly mnohem vyšší, než se nyní obecně soudí.více...

Nová právní úprava odpovědnosti za dluhy

10.09.2014
Od 1. ledna letošního roku přijetím nového občanského zákoníku platí i nová úprava odpovědnosti za dluhy, tím máme na mysli odpovědnost za dluhy zůstavitele.více...

Jméno na pomníku

18.06.2014
Buď vytesané písmo v kameni, nebo jméno, jehož nositel žil, měl svůj osud, svou rodinu, přátele a zanechal za sebou něco, pro co je jeho jméno vytesáno. Mnoho generací suchdolských občanů si pamatuje, jak se pořádaly lampionové průvody, jak se stály čestné stráže u našich pomníků. Ale málokdo si pod těmi jmény uměl představit, co tito lidé museli zakusit, jak museli být stateční a morálně silní, aby se vzepřeli a bojovali za svobodu. Dvaadvacet statečných na pomníku obětem 2. světové války, stojící před základní školou, ale stále zůstává ukryto.více...

Nový občanský zákoník a časté dotazy

18.06.2014
V dalším pokračování představová ní nového zásadního právního předpisu upravujícího soukromoprávní postavení každého občana bych se tentokrát ráda podělila o několik dotazů a odpovědí, souvisejících s občanským zákoníkem:více...

Splašková kanalizace na Suchdole

18.06.2014
Městská část Praha-Suchdol jako součást hlavního města jednoho ze států Evropské unie má bohužel i nadále na svém území vybudovanou splaškovou kanalizaci pouze pro část domácností. Podle aktuálních údajů není na splaškovou kanalizaci napojeno cca 500 rodinných domů. Při přepočtu na počet domácností včetně bytových domů není na splaškovou kanalizaci napojeno asi 25 % domácností na Suchdole. více...

Večer na počet Artura Radvanského

16.02.2014
V rámci výstavy „Vedem - Cesta terezínských kluků stále pokračuje“ bude uspořádán v neděli 16. března 2014 od 17 hodin v Alšově kabinetu na suchdolské radnici večer věnovaný našemu bývalému spoluobčanu Arturu Radvanskému, který přežil šest nacistických koncentračních táborů. více...

Nový občanský zákoník: jaké změny přinese?

23.11.2013
Sousedské vztahy, tato oblast vztahů byla dnešním zákoníkem upravena spíše kuse, zato nový právní předpis ji upravuje dosti zevrubně, v desítkách paragrafů (snad i díky možnosti využít právě v této oblasti tolik tradičních už zapomenutých pravidel i názvosloví, jež má hlavní autor zákona ve zvláštní oblibě)více...

Bezbariérový přístup

23.11.2013
Od 14. listopadu, kdy proběhla kolaudace, mohou občané při návštěvě suchdolské radnice využít výtah. Nejnižší zastávka s bezbariérovým přístupem v úrovni ulice je přístupná ze dvora za radnicí, nastoupit je ....více...

Nejstarší občanka Suchdola

26.08.2013
S květinou, blahopřáním a sladkou pozorností jsme navštívili paní Březinovou a pan starosta jí popřál vše nejlepší k jejímu požehnanému věku. Paní Březinová žije v domku na Výhledech se svým synovcem a neteří, kteří jí ....více...

Veřejná sbírka na pomník generálu Rudolfu Pernickému

26.08.2013
Městská část připravuje pomník našemu dlouholetému spoluobčanu, generálmajoru Rudolfu Pernickému, jako připomenutí jeho statečných postojů během odboje za II. světové války a během 11,5 roků dlouhého věznění komunistickou mocí po roce 1948. Po roce 1990 byl generál Pernický dva roky předsedou Konfederace politických vězňů.více...

Kola narůžovo

29.03.2013
V minulém čísle Suchdolských listů jsme vám představili nový nápad studentů, jak alternativně zprostředkovat cyklistickou dopravu po Suchdole – KOLA NARŮŽOVO. A byli jsme mile překvapeni, že jste nám volali, kam můžete stará kola dodat. Nyní máme k dispozici cca 15 kol .... více...

Suchdolský masopust aneb jak jsme oslavovali

29.03.2013
V únoru ožila celá Praha bujarými průvody maškar a nejinak tomu bylo i na Suchdole. Suchdolský masopust zahájily již ve čtvrtek 7. února děti z mateřské školky Gagarinova. Připravily si masky, čepičky, chrastítka a pozvaly si opravdového dudáka. Jeho dudy se rozléhaly po celém okolí a průvod se ....více...

Za panem učitelem Papežem

29.03.2013
Dne 3. ledna 2013 zemřel v 86 letech vážený suchdolský občan, vzácný učitel pan Radovan Papež. Narodil se 7. ledna 1927 v Praze, od svých devíti let byl naším spoluobčanem, žákem místní obecné školy a posléze jejím učitelem.více...

Jak jsme se učili s prvňáčky

07.12.2012
13.listopad byl pro mnohé obyčejným dnem, ne tak pro nás, sovičky. Na ten den jsme se všichni hodně těšili.V rámci školního projektu Předškolák jsme přijali pozvání od třídních učitelek E. Benešové a H. Pavlasové a šli navštívit prvňáčky, naše kamarády.více...

Kudy jsme šli, kam jdeme, kam nás dál povede?

07.12.2012
Již podvanácté jsou na začátku adventu umísťovány sošky suchdolského betlému na kameny, které dříve nesly cestu přes Berounku v Dobřichovicích. Sošky na kamenech směřují k betlému a s odkazem na naši křesťanskou tradici nám ukazují cestu, kterou můžeme využít. Kudy jsme šli, kam jdeme, kam nás dál povede? Naše cesty nebývají přímé a s úctou a pokorou můžeme poslouchat nebo číst o životních cestách, kterými prošli například váleční hrdinové či vězni svědomí.více...

Rudolf Pernický

16.11.2012
Generál Rudolf Pernický byl naším spoluobčanem. V roce 2011 jmenovala Rada městské části Praha-Suchdol komisi na posouzení návrhů na pomník generálu Rudolfu Pernickému, které vypracovali studenti Ateliéru restaurování výtvarných děl sochařských prof. Petra Siegla na Akademii výtvarných umění v Praze......více...

Ten čoud ze Suchdola byl vidět až do Dejvic

07.09.2012
vzpomíná mj. na požár suchdolské školy Marie Vovsová. Za paní Marií Magdalenou Vovsovou, roz. Kejvalovou jsem přišla na návštěvu v jedno červencové odpoledne. Bylo teplo a ona ležela v posteli v místnosti s otevřenými okny do zahrady .... více...

Hasičský Den dětí nejen pro děti

07.09.2012
Ukázky práce a vybavení hasičů i městské policie, historická vojenská vozidla, střelba paintballovými zbraněmi na terč či projížďka na koníkovi, to vše nabídl pestrý program tradičního Dne s hasiči, který suchdolští dobrovolní hasiči připravili v sobotu 9. června na Suchdolském náměstí. Ani tento rok nemohla chybět oblíbená hasicí pěna ......více...

Víte, že …

07.09.2012
Víte, že… ... každý, kdo odebírá vodu ze stávající studny musí mít povolení k odběru podzemní vody? V listech naleznete odpovědi od JUDr. Zlaty Kohoutové i na další otázky ...více...

Poděkování MUDr. Šmakalové

05.02.2012
V rámci slavnostního otevření nástavby Mateřské školy Gagarinova ve čtvrtek 26. ledna starosta .....více...

Na kávu se sousedy – Marie Skálová

11.11.2011
Marie Skálová vystudovala etnologii s francouzštinou a psaní diplomky o nových médiích prokládá humanitárními misemi Člověka v tísni. Z té poslední se na Starý Suchdol, kde žije pětadvacet let, vrátila na konci září.více...

Paralelní dráha v Ruzyni: Vydáno kladné stanovisko EIA, překvapení se nekoná

11.11.2011
Ministerstvo životního prostředí vydalo 26. října 2011 kladné stanovisko k záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“ a proces posuzování vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel po sedmi letech skončil. Kladné stanovisko bylo s ohledem na nestandardní průběh projednávání a benevolentní přístup dotčených orgánů k porušování předpisů očekávané a k žádnému překvapení tedy nedošlo.více...

Nástavba dvou tříd v mateřské škole Gagarinova

11.11.2011
Nástavba technického pavilonu, kterou vzniknou nové prostory pro padesát dětí, byla zahájena na začátku letních prázdnin a v současné době intenzívně probíhají stavební práce. Stavbu realizuje za necelých 15 milionů korun včetně DPH společnost TOSTAV s. r. o. z Chomutovavíce...

Na kávu se sousedy – David Marek

06.09.2011
David Marek je hlavním ekonomem společnosti Patria Finance. S jeho názory na ekonomické dění u nás i ve světě se často setkáváme v médiích – byl mimo jiné vyhlášen nejcitovanějším tuzemským analytikem za rok 2010. Žije v novém bytovém domě v centru Suchdola. Na rozhovor v suchdolské kavárně přiklusal přímo z kondičního běhu po Roztockém háji... více...

Nové zastávky linky MHD na Novém Suchdole a na Výhledech

02.09.2011
Do Suchdola jezdí tři autobusové linky MHD: 107, 147 a 359. Přestože na lince 107 jezdí kloubový autobus v krátkém intervalu okolo tří minut, nestačí v ranních špičkách dovézt a v podvečerních odvézt až deset tisíc studentů České zemědělské univerzity. Na linku 147 zatím není možné kloubové autobusy nasadit, protože ....více...

Nová ředitelka Levá je pro Suchdol ta pravá

06.06.2011
Nová ředitelka Levá je pro Suchdol ta pravá Rada městské části Praha-Suchdol rozhodla 6. dubna na základě výsledku konkursního řízení a doporučení konkursní komise o jmenování Mgr. Petry Levé do funkce ředitelky Základní školy Mikoláše Alše s nástupem od 1. července 2011. Paní ředitelce jsme brzy po jmenování položili několik otázek. Je toho samozřejmě mnohem víc, co by nás všechny zajímalo, ale nová ředitelka se také potřebuje se školou důkladně seznámit. více...

Motýlí křídla - ohlédnutí

06.06.2011
Díky nápadu kluků z osmé třídy lysolajské školy Romana Zábrodského a Filipa Daňka proběhly v Suchdole 30. dubna při Čarodějnickém reji a v Lysolajích 14. května při Slavnosti květů dobročinné akce na pomoc Alžbětě trpící genetickou poruchou.více...

Nejen „jarní“ úklid

10.04.2011
Součástí jarního úklidu je také odpovídající likvidace vzniklých odpadů. Podobně jako v minulém roce ......více...

Rozpočet MČ na rok 2011 schválen

10.04.2011
Zastupitelstvo městské části schválilo dne 10. března na svém 3. jednání rozpočet městské části pro rok 2011. Příjmy a výdaje jsou ......více...

Nová éra suchdolské základní školy

15.02.2011
Suchdolskou Základní školu Mikoláše Alše jistě netřeba na tomto místě představovat. Mnozí tam posíláme své děti, a tak se s touto institucí potkáváme doslova každý den, i ty ostatní jistě osud školy zajímá, byť se třeba rozhodli dát děti jinam. Městská část je vůči škole v pozici tzv. zřizovatele, což někdy vede k mylnému přesvědčení, že může zřízenou školu také řídit. ....více...

Vánoční příběhy ze školní družiny

07.12.2010
Vánoční příběhy ze školní družiny, Suchdolské listy 06/2010 Vánoční příběh o ovečce Evičce , Veselé Vánoce vám všem! Verunka Ábelová Co si přejí medvídci, Ať se přání vyplní i vám! Terezka Strnadelová a Maruška Šteinová Vánoční příběh, A to je konec příběhu, užijte si Vánoce na sněhu! Anička Augustinová Ztracený Ježíšek, A opravdu se tak stalo a vše bylo jako dřív. Verunka Ábelová a Eliška Dvořáková Velká bitva, Kuba Schindler a Kristián Cimbaljuk Povinnosti Santa Clause, Hezké Vánoce všem lidem na celém světě! Filip Šlajchrtvíce...

Jak školou chodili páťáci s voňavými koláči vlastní výroby

30.10.2010
Na posvícení všechno to voní, zpívá se v jedné lidové písničce. Ovšem v žádném hitu nenajdeme text, že díky žákům 5. B ZŠ M. Alše voní školní chodby od suterénu až .....více...

Dobrovolní hasiči v Praze-Suchdole oslavili 120 let

04.09.2010
Po přípravách, které trvaly téměř celý rok, nastal den D. V pátek 4. června navečer se konala slavnostní schůze, a to za přítomnosti ....více...

Jak se tu žije rodinám s malými dětmi aneb jak se nevyplácí být prvorozený?

05.06.2010
Jak se tu žije rodinám s malými dětmi aneb jak se nevyplácí být prvorozený? Martina Horálkovávíce...

Kapacitu mateřských škol zvyšujeme, jak to jen jde

05.06.2010
Kapacitu mateřských škol zvyšujeme, jak to jen jde, Věra Štěpánková zástupkyně starostyvíce...

Suchdolské zpívání s Ludvíkem Vaculíkem

02.04.2010
Suchdolské zpívání s Ludvíkem Vaculíkem, Dagmar Milotovávíce...

Ochranné hlukové pásmo letiště je nepřijatelné

04.09.2009
Ochranné hlukové pásmo letiště je nepřijatelné Letiště Praha, a.s. občanům Suchdola opět předkládá kosmeticky upravené podmínky a režimová opatření a snaží se prosadit na Suchdole Ochranné hlukové pásmo letiště (OHPL), které však znamená neomezený nárůst leteckého provozu a hluku nad Suchdolem. více...

Ceník inzerce v suchdolských informacích

18.04.2009
Ceník inzerce v suchdolských informacích - od 1.1.2009více...

Co nového v naší knihovně

07.04.2009
Kniha mého srdce Naše knihovna se zapojila do projektu Kniha mého srdce. Jedná se o celostátní anketu o nejoblíbenější knihu českých čtenářů, jejímž cílem je popularizace četby, literatury a činnosti knihoven. více...

Oprava názvu ulice v článku o kanalizaci na Starém Suchdole

09.02.2009
V článku o plánované výstavbě kanalizace na Starém Suchdole jsem omylem uvedl název ulice Staročeská místo správného názvu Starosuchdolská. Za chybu se omlouvám. Petr Hejl - starosta MČvíce...

Czech POINT na suchdolském úřadě

07.02.2009
V budově Úřadu MČ Praha-Suchdol bylo uvedeno do provozu kontaktní místo služby Czech POINT.více...

Prosincové číslo

07.12.2008
Nemocenská se od 1. ledna 2009 výrazně snížila a za první tři dny nemoci nejsou nemocenské dávky vypláceny vůbec. V dalších článcích naleznete informace ze škol, z jednání rady městské části a o činnosti spolků a sdružení.více...

Zářijové radosti

10.09.2008
Hlavní město hospodaří s rozpočtem okolo 40 miliard korun, leckteré ministerstvo má rozpočet menší. To je sice velký balík peněz, ale podstatné je, na co se prostředky vynakládají. Lze si jen domýšlet, proč na projekty, které ovládají firmy ?kamarádů? peníze jsou, a na normální zakázky jako instalace dopravních opatření v Suchdole, sekání trávy na pozemcích spravovaných hlavním městem, rozšíření mateřské školky, stavba kanalizace, výstavbu chodníků a nových povrchů ulic atd. peníze nejsou. ......více...

Vadí vám stále se zvyšující hluk letadel nad Suchdolem?

05.06.2008
Pak řekněte jasné DOST! Nad Suchdolem se vznáší hrozba nevídaného ohrožení: jednak se stále zvyšuje počet letadel, která nám ohlušujícím způsobem přelétávají nad hlavami, a zároveň se chystá dálniční dopravní okruh, který k nám stáhne mezinárodní kamiónovou dopravu. Dá se tahle neradostná budoucnost nějak odvrátit? Rozhovor s ing. Václavem Vikem, členem výboru občanského sdružení o. s. Občané proti hluku a emisím.více...

Archiv Suchdolských listů

02.04.2008
Archiv Suchdolských listůvíce...

Nocování ve školní družině

19.02.2008
Ve čtvrtek 31. ledna se ve večerních hodinách sešli prvňáčkové ve školní družině při ZŠ M. Alše s vybavením na bivakování a s nadšením, že o pololetních prázdninách zažijí velké dobrodružství.více...

Senátor Karel Schwarzenberg po roce opět na Suchdole

19.02.2008
Senátor Karel Schwarzenberg po roce opět zavítal 4. února na Suchdol na setkání s občany.více...

Suchdolský horký leden

17.02.2008
Počátek roku začal velmi z ostra, jednak se podávali připomínky k dokumentaci EIA na rozšíření letiště a dále byl zahájeno územní řízení na dálnici přes Suchdol.více...

Jak jsme obkroužili horu Říp aneb postřehy z cest

06.09.2007
Zápisky z putovaní skupinky sedmi suchdolských dobrovolných hasičů.více...

Letadla ano, peníze ne

06.09.2007
Dozorčí rada Letiště Praha, s.p. se rozhodla neudělit MČ Praha - Suchdol navržený finanční dar ve výši 865.000,- Kč.více...

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje