Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » Výcvik Člověku člověkem
Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Zajímá nás Váš názor

Které filmy si přejete promítat na komunitní zahradě v neděli 2. a 9. září?

19%
 
52%
 
19%
 
0%
 
10%
 
Celkový počet hlasů: 58
O čem jiném jste hlasovali

Výcvik Člověku člověkem

18.02.2016

Místní veřejná knihovna Suchdol zve na přednášku Vítězslava Vurtsa na téma ČLOVĚKU ČLOVĚKEM. Během přednášky se dozvíte několik zásad, které bychom neměli zapomínat, chcemi-li porozumět těm, kteří prožívají ztráty, velké životní změny nebo jiné svízelné životní situace.

čtvrtek 18. února 2016 od 18 hodin v knihovně.
(areál ZŠ M. Alše, Suchdolská 360, tel.: 222 366 824, e-mail: knihovna@praha-suchdol.cz)
web:knihovna.praha-suchdol.cz

Člověku člověkem knihovna 18.2. 2016

Člověku člověkem 2016

Ve spolupráci s MK Rybička bude na přednášku navazovat komunikační VÝCVIK ČLOVĚKU ČLOVĚKEM, který se bude v klubu pořádat ve třech víkendových blocích:
16. a 17. dubna a 14. a 15. května, 28. a 29. května
2016.
V soboty 14.00-21.00 hod a v neděle 9-14 hod.

Kurz je zaměřen na zdokonalení schopnosti podpořit osoby, které potká těžká životní situace a tento běh kurzu je otevřen široké veřejnosti.
Několik z nás v týmu Klubu Rybička tento výcvik absolvovalo a vzhledem k tomu, že obsah kurzu, výuka i zkušenosti lektorů jsou skutečně na profesionální úrovni a všichni jsme náplň kurzu považovali za opravdu užitečnou, pozvali jsme lektory přímo do Rybičky s tím, že na kurz se nám podařilo získat podporu MPSV formou grantu.
Vzhledem k interaktivnímu charakteru výcviku je počet účastníků omezen 13 - 22, dotovaná cena (za předpokladu získání grantu) pro osobu je 800 Kč, což je asi třetina celkových nákladů na kurz. Nedotovaná cena je 2 882 Kč/osoba při minim. počtu 13 účastníků.
Přihláška: případné dotazy vám ráda zodpoví a přihlášku Vám zašle koordinátorka Kristína Hulenová na tel.: 734 681 312, klubrybicka@centrum.cz nebo Jitka Kafková tel.: 603 461 893, jitkakaf@centrum.cz.
Přihlásit se lze nejpozději do 20. března 2016 do 12.00 hod.
Certifikát: Absolventi mohou získat certifikát, který je užitečný ve všech sociálních oborech, dobrý pro školství a všude, kde se pracuje s lidmi. Pro jeho získání je třeba splnit docházku (absence 1 den je možná), v případě chybění na celý víkend lze absenci nahradit probráním materiálu přečtení doporučené literatury k danému tématu a písemné jedno až dvou stránkové pojednání. Při větší absenci účastník certifikát nezískává.
Pokud certifikát nepotřebujete, můžete mít absenci delší.
Výcvik Člověku člověkem 2016 - MK Rybička
Ve spodní časti článku, si můžete přečíst zpětnou vazbu od účastníku výcviku z roku 2015.

Pokud Vás kurz zaujal, ale v nabízených termínech se účastnit nemůžete, dejte vědět, budeme vás vést jako předběžné zájemce a v případě otevření dalšího termínu v roce 2017 vás budeme informovat.
Těšíme se na vás!
Zpětná vazba účastníků kurzu Člověku člověkem 2015:

Přínos kurzu pro vás osobně, naučil/a jste se něco nového:
  • Vyhovovala mi prožitková forma výuky předcházející teoretickému shrnutí a utřídění poznatků. Ujasnila jsem si své kompetence být člověku člověkem. Zkušenosti s provázením lidí v tíživých situacích mám z dřívějška, dík kurzu si ale více uvědomuji souvislosti a také časový vývoj prožívání člověka zasaženého těžkou událostí. Kurz mi také poskytl řadu podnětů ke zkvalitnění komunikace okolím.
  • Oceňuji jak výběr témat, tak jejich přiblížení po odborné i lidské stránce. Kurz byl užitečný opravu pro každého, z osobního hlediska i pro profesionální práci s lidmi. Pro mne byl přínosem např. praktický výklad transakční analýzy, který byl velmi srozumitelný a dobře aplikovaný na praktické příklady. V krátkém čase se podařilo jít i do hloubky témat. Také oceňuji tým lektorů, který se krásně v lektorování doplňuje. Skupina celkově vytvořila příjemné pracovní prostředí.
  • Schopnost lepší komunikace při spolupráci s druhými prostřednictvím své empatie. Prohloubení empatie a uvědomění si její důležitosti v těžkých životních situacích. Děkuji za ukázky a možnost jiného prožitku těchto náročných život. situacích.
  • Všechno dobré, pozdrav kuchaři!
  • Za celý kurz chci velmi poděkovat celému přípravnému týmu. V poměrně krátkém čase jsem se naučila základům krizové intervence. Oceňuji, že kurz byl interaktivní.
  • Kromě toho, že byl kurz skvěle organizačné zvládnutý a obsah informací velmi pěkně sestavený a vyvážený tak i účastníci vytvořili dobrý tým, rozuměli si a cítili jsme se tu dobře.
  • Nové informace a zkušenosti lektorů i nás zúčastněných je velkým přínosem jak pro moji profesi, tak i v životě.

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje