Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

10. zasedání zastupitelstva městské části

23.06.2016
10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 23. června 2016 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.


Program zasedání:
Diskuse.
1. Projednání závěrečného účtu MČ Praha-Suchdol za rok 2015.
2. Přijetí daru od společnosti Letiště Praha a.s. z programu Žijeme zde společně.
3. Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu na základě dohody s Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.
4. Přijetí účelové neinvestiční dotace  na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha-Suchdol.
5. Přijetí účelové neinvestiční dotace od hl.m. Prahy z obdrženého odvodu z VHP.
6. Rozdělení příspěvku tělovýchovným spolkům působícím na území MČ – podpora práce s dětmi a mládeží. 
7. Vyhodnocení záměru č. 22.2016 na prodej pozemku parc. č. 2371/3, k.ú. Suchdol, ul. Gagarinova o výměře 12 m2
8. Záměr na směnu částí pozemků parc.č. 1174/2,1173/3 a 1174/1, vše k.ú. Suchdol, ul. Májová.
9. Zřízení služebnosti - věcného břemene na pozemcích parc.č. 1627/6 a 1627/137 ve prospěch Pražské plynárenské
10. Zřízení služebnosti – věcného břemene na pozemcích parc.č. 1627/137, 2301/1 a 2422, vše k.ú. Suchdol pro přípojky vody, dešťové a splaškové kanalizace ve prospěch společnosti Bytový dům U Kruhovky, s.r.o.
11. Zřízení služebnosti - věcného břemene na pozemcích parc. č.1627/6 a 1627/137 v k.ú. Suchdol pro přeložku podzemního komunikačního vedení ve prospěch Cetin-Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
12. Jmenování redaktora Suchdolských listů.
13. Stanovení výše odměn za výkon funkcí členů zastupitelstev.
14. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.

Zasedání je veřejné.

Pozvánka s programem ke stažení (pdf)Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje