Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » Zóny parkovaní v Praze
Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Zóny parkovaní v Praze

24.08.2016

Proč nemůžou občané ze sousedních mětských části získat parkovací kartu v parkovacích zónách na území městské části Prahy 6?
Zóny placeného stání vyhlašují dle celopražských pravidel jednotlivé městské části. Nyní se dle nich nově zřizují na území městských části Praha 1 až 9. V zónách placeného stání zřízených městskou částí Praha 6 mohou získat za úplatu parkovací oprávnění jen ti, kteří v ní mají trvalé bydliště, vlastní nemovitost nebo mají sídlo firmy na území této městské části.

Jak to bude v zónách fungovat?
Zóny rozlišují tři základní režimy parkování:
- REZIDENTNÍ režim (MODRÁ ZÓNA) je určena pro rezidenty, abonenty a majitele nemovitostí v dané oblasti, ostatní smějí parkovat za poplatek max. 3 hodiny
- SMÍŠENÝ režim (FIALOVÁ ZÓNA) je určena pro parkování bez omezení pro držitele platných parkovacích karet, ostatní za poplatek max. 24. hodin
- NÁVŠTĚVNICKÝ režim (ORANŽOVÁ ZÓNA) – určený pro krátkodobé parkování všech za poplatek max. 3 hodiny (např. v části ulic Kafkova, Dejvické Čs. armády, ...)

zony parkovani centrum P6
Vymezení zón placeného stání v centru městské části Praha 6
 
ceny_zony_p6
Ceny v zónách placeného stání na území městské části Praha 6



Patříme pod šestku?

Praha má 57 městských, dvacet dva tzv. velkých, které jsou očíslované, jejich úřady vykonávají státní správu (např. stavební, sociální a živnostenský úřad, matrika apod.) pro ty sousední pojmenované. V našem případě jsou to ještě Přední Kopanina, Nebušice, Lysolaje. Z pohledu samosprávy, tj. nakládání s majetkem, zřizování škol a školek, oprav komunikací, údržby veřejné zeleně či zřízení zón parkování je všech 57 městských částí postaveno vedle sebe, tzn. že zastupitelstvo, rada či starosta z MČ Prahy 6 nerozhoduje o naší škole apod. a samozřejmě, že to platí naopak.

Jak se vlastně jmenuje městská část?
Od roku 1990, kdy bylo v Praze zřízeno 57 městských částí, je správné označení „městská část Praha-Suchdol“, tedy bez šestky a s malým „m“ na začátku.

Kde tedy bydlíme, když v občance a na uličních cedulích je napsáno „Praha 6“?
Evidence obyvatel, označení pražských ulic, policie a soudy stále používají dávno zrušené okresy. Tedy v občance máme zapsán okres Praha 6, např. obyvatel Únětic zase Praha-Západ. I u cedulí, které označují názvy ulic, Praha udržuje systém okresů a údaj před pomlčkou udává katastrální území, ve kterém se ulice nachází.

Jaká je naše adresa?
Standardně poštovní adresa obsahuje kromě našeho jména, ulice a čísla domu ještě směrovací číslo a označení pošty. V Suchdole to je „Praha 620“ anebo „Praha-Suchdol“, protože je v Praze-Suchdole. Ti co bydlí v Sedlci, mají poštu v Dejvicích a uvádí 160 00 Praha 6. Pošta má ale ráda, když se v adrese uvede Sedlec, protože jim to usnadňuje třídění dopisů.



Budou se zóny parkování vyhlašovat v Suchdole?
Příprava vyhlášení parkovacích zón je rozdělena do několika etap. Nejprve je třeba mít zmapované kde, kdo a jak se nyní parkuje. Na základě popisu současného stavu je třeba vybrat lokality, kde bude možné zóny vyhlásit, toto projednat a až nakonec zajistit vyvěšení značek.
Městská část požádala magistrát, aby naše území přidal do následující etapy přípravy zón parkování. Jestli se zóny v Suchdole budou či nebudou vyhlašovat, bude záležet na výsledku úvodních rozborů, které samozřejmě musí zachytit i změnu stavu po vyhlášení zón v Dejvicích a Bubenči, dále na možnostech jejich vymezení v našich ulicích, protože už nyní se na velké části ulic díky tomu, že jsou úzké, legálně parkovat nemá, a samozřejmě na projednání s občany městské části.


Podrobné informace k zónám placeného stání jsou na webu www.parkujvklidu.cz

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje