Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » Návrh změn ÚP HLMP - vlna 09
Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Návrh změn ÚP HLMP - vlna 09

30.09.2016

MHMP Odbor územního rozvoje zahájil projednávání změn územního plánu HLMP vlny 09. Území městské části se týkají změny:

  • Z2976/09 - terminál TT Podbaba-Suchdol, P&R,
    Předmět změny: změna funkčního využití  ploch v návaznosti na navrhované ukončení tramvajové tratě a příměstské dopravy, plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P R /DH/ a další dle studie dopravní obslužnosti
    Návrh zadání změny Z2976/09 (pdf)

z2976/09

  • Z3000/09 - Nový Sedlec,
    Předmět změny: změna funkčního využití ploch ve vazbě na navrhované trasování TT Podbaba - Suchdol, zeleň městská a krajinná /ZMK/, veřejné vybavení /VV/, čistě obytné /OB/, všeobecně obytné /OV/ - čistě obytné /OB/, zvláštní - ostatní /ZVO/, veřejně prospěšná stavba /VPS/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, místo ZMK případně IZ; veřejně prospěšné stavby MŠ a ZŠ
    Návrh zadání změny Z3000/09 (pdf)

Z3000/09

Každý může podat do 30.9.2016 připomínky k návrhu zadání změn ÚP vlny 09.

Další informace ke změnám ÚP vlny 09 jsou na webu HLMP:
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_09/navrh_zadani/navrh_zadani.html

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje