Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Výstavba splaškové kanalizace Budovec - ÚČOV Troja

24.11.2016

Zveme majitele nemovitostí a obyvatele Budovce na čtvrtek 24. listopadu od 19:30 hodin na suchdolskou radnici do velké zasedací místnosti v 3. podlaží, kde Vás budeme informovat o zahájené výstavbě splaškové kanalizace „Budovec“ (stoky jsou svedeny do ÚČOV Troja), která bude postupně probíhat v ulicích Lysolajská, Májová, Budyňská, Osvobození, Výjezdní, Suchdolská, Kamýcká a Brandejsovo nám.

Pozvánka na setkání 24. listopadu a základní informace ke stavbě (pdf)

Po 21. listopadu 2016 bude zahájena výstavba stok v ulici Lysolajská, v úseku Gagarinova - Budyňská (stoka B1) a v ulici Osvobození v úseku Stehlíkova-Gagarinova (stoka G1), která bude trvat asi jeden měsíc. Výstavba dalších stok by měla pokračovat v příštím roce v závislosti na průběhu zimy. Dokončení stavby stok a veřejných částí přípojek se předpokládá na podzim 2017. Napojování nemovitostí bude možné až po kolaudaci stok.

Investorem výstavby splaškové kanalizace je hlavní město Praha, resp. magistrátní Odbor technické vybavenosti, který na stavbě zastupuje společnost ZAVOS s.r.o., technický dozor provádí pan Robert Cihla, tel.: 608 969 042, e-mail: robertcihla@seznam.cz.
Stavbu kanalizace provádí firma ALSTAP s.r.o., stavbyvedoucím je pan František Bohunický, tel.: 734 680 010, e-mail: frantisek.bohunicky@alstap.cz. e-mail: frantisekbohunickyalstapcz

Další informace ke stavbě, jejímu průběhu či podmínkách připojení naleznete na webu městské části www.praha-suchodol.cz v sekci projekty. V případě potřeby můžete ve věci této stavby kontaktovat na suchdolské radnici Ing. Čestmíra Mudruňku, tel.: 222 361 427,
e-mail: cmudrunkapraha-suchdolcz.

Další informace k výstavbě splaškové kanalizace jsou v sekci Projekty ...

Sitauce stavby Splašková kanalizace Budovec - stoky svedeny do ÚČOV Troja

situace Budovec - ÚČOV

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje