Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Výstavba splaškové kanalizace Budovec - ÚČOV Troja

09.12.2016

Od konce listopadu probíhá výstavba splaškové kanalizace „Budovec“ (stoky jsou svedeny do ÚČOV Troja), která bude postupně probíhat v ulicích Lysolajská, Májová, Budyňská, Osvobození, Výjezdní, Suchdolská, Kamýcká a Brandejsovo nám.

Nyní probíhá výstavba stok v ulici Lysolajská, v úseku Gagarinova - Budyňská (stoka B1), v ulici Osvobození v úseku Stehlíkova-Gagarinova (stoka G1) a v ulici Budyňská (stoka B3a1) a bude trvat do 20. prosince. Výstavba dalších stok by měla pokračovat v příštím roce v závislosti na průběhu zimy. Dokončení stavby stok a veřejných částí přípojek se předpokládá na podzim 2017. Napojování nemovitostí bude možné až po kolaudaci stok.

Jednotlivé nemovitosti bude možné připojovat až po kolaudaci stok, kterou zajišťuje investor, a kolaudaci přípojek, kterou si mají zajistit jednotliví majitelé nemovitosti sami.
POZOR - do doby kolaudace se nesmí splašky do kanalizace vypouštět !

Městská část nabízí majitelům nemovitostí zajištění přípravy dokumentace přípojek a následně její projednání s PVK až po vydání kolaudačního rozhodnutí.

Žádáme proto jednotlivé majitele nemovitostí, aby v případě, že budou chtít využít této nabídky, kontaktovali Ing. Mudruňku na suchdolské radnici a projektantovi Ing. Knotkovi předali do 31. ledna 2017 podklady nebo s ním projednali podmínky umístění revizní šachty a napojení nemovitosti.

V sekci Projekty jsou další informace k řešení domácích částí přípojek.....

Sitauce stavby Splašková kanalizace Budovec - stoky svedeny do ÚČOV Troja

situace Budovec - ÚČOV

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje