Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Splašková kanalizace Horní Sedlec

12.01.2017

Městská část zahájila výběr dodavatele na akci "Splašková kanalizace Horní Sedlec".

Předmětem veřejné zakázky je výstavba gravitační a tlakové splaškové kanalizace včetně čerpací stanice v Horním Sedlci a na Budovci v městské části Praha-Suchdol.Provozovatelem vybudované splaškové kanalizace bude 1. Vodohospodářská společnost s.r.o. a budované řady budou napojeny na stoky, které jsou svedeny do ČOV Roztoky.

Předpokládaný termín zahájení realizace zakázky: počátek dubna 2017
Lhůta pro dokončení realizace zakázky:  250 kalendářních dní

Lhůta pro podání nabídky:  čtvrtek 2. února 2017 do 14:00 hodin
Pozor: lhůta se může v průběhu výběrového řízení změnit
Nabídku je třeba doručit do podatelny Úřadu městské části Praha-Suchdol.

Hodnotící kritéria:
Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

Zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace je zveřejněna v elektronické podobě na profilu zadavatele, na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje