Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

14. zasedání zastupitelstva městské části

11.04.2017
14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná v úterý 11. dubna 2017 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.

Program zasedání:
Diskuse.
1) Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2017.
2) Účetní závěrka MČ Praha-Suchdol za rok 2016.
3) Dary tělovýchovným organizacím na podporu práce s mládeží.
4) Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2017 o dotace od hl. m. Prahy.
5) ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření kapacit II. etapa, rekonstrukce školní kuchyně.
6) Informace k rozšíření ČOV Roztoky.
7) Vyhodnocení záměru na směnu částí pozemků parc. č. 285/2, 286 a parc. č. 2323/1, vše k. ú. Suchdol.
8) Dar Domovu sv. Karla Boromejského na zajištění možnosti využití služeb pro občany MČ Praha-Suchdol.
9) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.


Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje