Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Výstavba splaškové kanalizace Horní Sedlec - ČOV Roztoky

10.04.2017

Od poloviny dubna bude probíhat výstavba splaškové kanalizace „Horní Sedlec“ (stoky jsou svedeny do ČOV Roztoky), která bude postupně probíhat v ulicích Na Pasece, Na Rybářce, Na Vrchmezí, Osvobození, Při Hranici, Suchdolská, U Nového Suchdola, Za Hřištěm.

Setkání obyvatel z oblasti výstavby se uskuteční v pondělí 10. dubna od 19:30 hodin na suchdolské radnici ve velké zasedací místnosti v 3. podlaží, kde Vás budeme informovat o výstavbě a dalším postupu při budování přípojek a pod.

Investorem stavby splaškové kanalizace je: městská část Praha-Suchdol. Technický dozor investora provádí firma ZAVOS s.r.o., pan Robert Cihla, tel.: 608 969 042, e-mail: robertcihla@seznam.cz.

Stavbu kanalizace provádí firma MBM Trade s.r.o., stavby vedoucím je Ing. Borys Moldovan, tel.: 777 090 241 e-mail: mbm.trade.cz@gmail.com.

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 bude zahájena výstavba stok v ulici Suchdolská a Na Vrchmezí (stoka C2a a část C2), která bude trvat do 10. května. Výstavba dalších stok bude pokračovat dle nyní plánovaného programu:

stoka C2a (Suchdolská)
20. 4.
-
10. 5.
stoka C2 (Na Vrchmezí)
25. 4.
-
10. 6.
stoka C2 (Osvobození)
11. 6.
-
30. 6.
stoka C2b (Za Hřištěm)
po 15. 6.
stoka C3 (U Nového Suchdola)
1. 7.
-
20. 7.
stoka C3a (Při Hranici)
21. 7.
-
10. 8.
stoka C1 (Na Pasece, Na Rybářce)
12. 8.
-
15. 9.

Jednotlivé nemovitosti bude možné připojovat až po kolaudaci stok a veřejných částí přípojek, kterou zajišťuje investor. 
POZOR - do doby kolaudace se nesmí splašky do kanalizace vypouštět !

Městská část nabízí majitelům nemovitostí zajištění přípravy dokumentace přípojek a následně její projednání až po vydání kolaudačního rozhodnutí.

Žádáme proto jednotlivé majitele nemovitostí, aby v případě, že budou chtít využít této nabídky, kontaktovali Ing. Mudruňku na suchdolské radnici a projektantovi Ing. Knotkovi předali do 31.května 2017 podklady nebo s ním projednali podmínky umístění revizní šachty a napojení nemovitosti.

V sekci Projekty jsou další informace k řešení domácích částí přípojek.....

Pozvánka na setkání v pondělí 10. dubna 2017 (pdf)

Situace stavby Splašková kanalizace Horní Sedlec - stoky svedeny do ČOV Troja

situace skHS

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje