Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Uzavírky - omezený průjezd Suchdolem

10.05.2017

Od 11. května až do října bude průjezd ulicí Kamýckou přes Suchdol výrazně omezen z důvodu výstavby kanalizace v úseku Suchdolská - Brandejsovo náměstí a z důvodu  připravované celkové rekonstrukce ulice Kamýcké v úseku Brandejsovo náměstí - Dvorská.

Jedná se o značný zásah do dopravy a obvyklého života mnoha obyvatel, městská část proto od počátku požaduje od investorů obou staveb maximální zkrácení termínů provádění a maximální, zcela zásadní omezení tranzitní osobní i nákladní dopravy přes Suchdol během uzavření Kamýcké ulice.

Kamýcká
Výstavba splaškové kanalizace v ulici Kamýcké bude zahájena  po 10. květnu. Tento termín je podmíněn dokončením opravy ulice Lipská u letiště, dokončením výstavby okružní křižovatky u akcízu mezi Nebušicemi a Přední Kopaninou a dokončením pokládky potrubí pro splaškovou kanalizaci v Suchdolské ulici. Předpokládaná doba provádění prací formou mikrotuneláže (z důvodů velké hloubky uložení potrubí ) je 5 měsíců. Během této stavby bude do úseku mezi ulicí Suchdolskou a Brandejsovým náměstím povolen vjezd pouze autobusům MHD.
Ostatní doprava, vyjma nákladních aut nad 6t, bude vedena ulicí Suchdolskou a Internacionální, průjezd nákladních aut nad 6t přes Suchdol bude zakázán.

křižovatka Suchdolská / Kamýcká /Sídlištní
Na počátku této etapy výstavby kanalizace  bude z důvodu napojení nového řadu v křižovatce se Suchdolskou znemožněn z této ulice vjezd do Kamýcké, do centra se tak bude jezdit přes  Brandejsovo náměstí ulicí U Kruhovky a Sídlištní. Žádáme řidiče parkujících aut v ulici U Kruhovky, aby nechávali dostatečný průjezd, protože se jedná se o jediný možný průjezd ve směru do centra.

Provoz na Suchdole dále významně zkomplikuje připravovaná rekonstrukce ulice Kamýcké, kterou v úseku od Brandejsova nám. po Dvorskou resp, po hranice Prahy plánuje od poloviny června do září realizovat TSK. V rámci této stavby bude vybudován nový přechod pro chodce k zastávce Výhledské náměstí a i přechody u Stehlíkovy a Dvorské budou nově nasvíceny. V úseku po Dvorskou bude obnovováno i podloží, v úseku od Dvorské po hranice Prahy bude po odfrézování položen nový asfaltový povrch. Během stavby budou úseky této komunikace postupně úplně uzavřeny, objízdné trasy vyhrazené pouze pro osobní auta bude bohužel nutné vést po souběžných komunikacích přes Výhledy a Starý Suchdol, průjezd veškeré nákladní dopravy nad 6t nebude Suchdolem povolen. Po dobu rekonstrukce Kamýcké bude také omezen provoz linky 147, ta bude zakončena u základní školy. Výhledy bude obsluhovat v intervalu podobném lince 147 speciální linka, která bude jezdit ke škole.

Uzavírky hlavních ulic v Suchdole
(jaro-léto-podzim 2017)

Uvedené termín se mohou změnit!
Splašková kanalizace Horní Sedlec

  ulice úsek od do firma

  Suchdolská Při Hranici - Na Vrchmezí 25.4. 10.5. MBM Trade
popis   BUS 147, 160 po Kamýcké, zrušena zastávka Budovec

 
Splašková kanalizace Budovec

  ulice úsek od do firma
  Kamýcká křižovatka Suchdolská - Lysolajská
5.6. 25.6. ALSTAP
popis znemožněn výjezd ze Suchdolské do Kamýcké, po Kamýcké provoz jen BUS (oběma směry), objížďka směr z centra ulicí Suchdolská, Internacionální (jen pro vozidla do 6t), objížďka směr do centra ulicí U Kruhovky (jen pro vozidla do 6t), BUS 147 160 směr do centra po Kamýcké, zastávka Kamýcká (z centra) přemístěna před křižovatku se Suchdolskou, zrušena zastávka Budovec u samoobsluhy-směr do centra

 
Splašková kanalizace Budovec

  ulice úsek od do firma
  Kamýcká Suchdolská - Brandejsovo nám. 5.6. 2.10. ALSTAP
popis po Kamýcké provoz jen BUS (oběma směry), objížďka směr z centra ulicí Suchdolská, Internacionální (jen pro vozidla do 6t), objížďka směr do centra ulicí Suchdolská, Internacionální (jen pro vozidla do 6t)

 
Splašková kanalizace Budovec

  ulice úsek od do firma
  Kamýcká Brandejsovo nám.-Stehlíkova 11.5. 4.6. ALSTAP
popis provoz na Kamýcké řízen semafory, dočasně zrušen přechod přes Kamýckou na Brandejsově nám. u Olšové, Pozn.: Termín zahájení je podmíněn dokončením opravy ulice Lipská u letiště, výstavby okružní křižovatky u akcízu mezi Nebušicemi a Přední Kopaninou a dokončením pokládky potrubí pro splaškovou kanalizaci v Suchdolské ulici

 
Splašková kanalizace Budovec

  ulice úsek od do firma
  Brandejsovo nám. segment Giraffe 5.10. 6.11. ALSTAP
popis znemožněn / omezen příjezd pro všechna vozidla

 
Splašková kanalizace Budovec

  ulice úsek od do firma
  Brandejsovo nám. segment PowerPrint 21.9. 21.10. ALSTAP
popis znemožněn / omezen příjezd pro všechna vozidla

 
Termíny rekonstrukce ulice Kamýcké zatím nejsou známé, TSK nyní provádí výběr zhotovitele.
Plánovaný termín zahájení je polovina června a dokončení polovina září.
rekonstrukce Kamýcké

  ulice úsek od do firma
  Kamýcká Brandejsovo nám.-Ke stavebninám ? ? TSK
popis objížďka ulicemi K Horoměřicům, Kosova (jen pro vozidla do 6t), objížďka ulicemi Internacionální, Suchdolská, Pod rybníčkem, Dvorská (jen pro vozidla do 3,5t, semafory řízený průjezd v krčku ul. Pod rybníčkem)
BUS 147 zakončen u ZŠ, náhradní BUS 160x (Výhledy-Kosova-K Horoměřicům-Brandejsovo nám.-Suchdolské nám.-ZŠ), BUS 359 (Únětice-Výhledy-Kosova-K Horoměřicům-Brandejsovo nám.-Suchdolské nám.-ZŠ)

 
rekonstrukce Kamýcké

  ulice úsek od do firma
  Kamýcká Ke stavebninám-Dvorská ? ? TSK
popis objížďka ulicemi K Horoměřicům, Kosova (jen pro vozidla do 6t), objížďka ulicemi Internacionální, Suchdolská, Pod rybníčkem, Dvorská (jen pro vozidla do 3,5t, semafory řízený průjezd v krčku ul. Pod rybníčkem)
BUS 147 zakončen u ZŠ, náhradní BUS 160x (Výhledy-Kosova-K Horoměřicům-Brandejsovo nám.-Suchdolské nám.-ZŠ), BUS 359 (Únětice-Výhledy-Kosova-K Horoměřicům-Brandejsovo nám.-Suchdolské nám.-ZŠ)

 
rekonstrukce Kamýcké

  ulice úsek od do firma
  Kamýcká křižovatka s Dvorskou-benzina ? ? TSK
popis průjezd Suchdolem po II/241 směr Horoměřice / Statenice / Únětice znemožněn

 
obnova povrchu Kamýcké

  ulice úsek od do firma
  Dvorská hranice města ? ? TSK
popis za provozu, průjezd Suchdolem po II/241 směr Horoměřice / Statenice / Únětice omezen

Uvedené termíny se mohou měnit! Informace budeme průběžně upřesňovat.
Omlouváme se za komplikace a omezení, které stavby přinesou.

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje