Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » Náš rozpočet - hlasovaní
Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Náš rozpočet - hlasovaní

06.06.2017

Městská část obdržela od občanů celkem 15 návrhů projektů. V průběhu validace byly 2 projek-
ty z důvodu nesouladu s pravidly resp. nerealizovatelnosti vyřazeny (Ozdravný pobyt dětí 4–6 let
v přírodě; Podpora vydávání Suchdolských Novin). Do hlasování tak postoupilo 13 projektů.

  • Hlasování proběhne ve dnech od 30. května do 6. června 2017.
  • V úterý 30. května bude hlasování zahájeno v rámci představení projektů v 16 hodin a v úterý 6. června bude ukončeno v 18 hodin.
  • Hlasování bude probíhat formou vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny.
  • Hlasovací lístky budou vydávány v místě hlasování. Hlasovat je možné na radnici a v knihovně (ve standardní provozní době), na dalších místech do mobilní hlasovací schránky.
  • Hlasovat v rámci participačního rozpočtu městské části Praha-Suchdol může každá osoba, která na vyžádání prokáže, že je občanem městské části Praha-Suchdol a která nejpozději poslední den hlasování, tj. 6. června 2017, dosáhne věku 15 let.
  • Občan, který se nemůže osobně dostavit v termínu hlasování, může zmocnit jinou osobu na základě ověřené plné moci. Formulář plné moci je ke stažení na webu městské části či v tištěné formě na radnici v sekretariátu starosty.
  • Hlasující může každému projektu dát maximálně jeden hlas a může hlasovat nejvýše pro tři projekty.

 

Formulář plné moci (pdf)

Přehled projektů k hlasování .....

 


nas-rozpocet-logo


Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje