Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

18. zasedání zastupitelstva městské části

25.01.2018
18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 25. ledna 2018 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.

Program zasedání:
Diskuse.
1. Přijetí dotací z rozpočtu hl.m. Prahy.
2. Odměny za výkon funkcí členů zastupitelstva.
3. Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2018.
4. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Suchdol na roky 2019 až 2023.
5. Granty MČ Praha-Suchdol na rok 2018.
6. Dar Domovu sv. Karla Boromejského na zajištění soc. a zdrav. služeb pro občany MČ.
7. Participativní rozpočet.
8. Úplatné nabytí pozemku parc. č. 1650/1 k.ú. Suchdol - zahrádky Na Zavážkách.
9. Záměr na prodej části pozemku parc. č. 2320, k.ú. Suchdol, ul. V Údolí.
10. Zřízení služebnosti (věcného břemene) pro plynovodní přípojku - ul. Armádní.
11. Převod splaškové kanalizace do majetku hl. m. Prahy.
12. Memorandum o rozšíření ČOV v Roztokách.
13. Urbanisticko-architektonická soutěž „Multifunkční hala u ZŠ“.
14. Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - výběr dodavatele projektové dokumentace.
15. Změna územního plánu - tramvajová trať Podbaba - Suchdol - urbanistická studie.
16. Nástavba budovy radnice - kulturně komunitní centrum.
17. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.

Každé zasedání Zastupitelstva je veřejné.


Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje