Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

20. zasedání zastupitelstva městské části

19.06.2018
20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná v úterý 19. června 2018 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.

Program zasedání:
Diskuse.
1) Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za rok 2017.
2) Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol v roce 2018.
3) Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2019.
4) Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu na základě dohody s Úřadem práce ČR.
5) Navýšení rozpočtu - vrácení 100% podílu DPPO.
6) Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy posílení mezd ve školách.
7) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období.
8) Směrnice pro nakládání s osobními údaji dle GDPR.
9) Záměr na prodej pozemků pod bytovými domy č.p. 975, 976, 977.
10) Zřízení věcného břemene v ulici Ke Kozím hřbetům - plynovod.
11) Dohoda vlastníků souvisejících úseků kanalizace.
12) Připomínky MČ k návrhu Metropolitního plánu.
13) Jmenování čestných občanů městské části.
14) Suchdolské listy - jednání redakční rady.
15) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.


Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje