Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » Kam s odpadem
Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Kam s odpadem

24.11.2018
Kontejnery na BIO odpad (listí, tráva, větve, ...)
Datum a čas přistavení: Místa přistavení:
 • v sobotu 1. září od 9 do 12 hodin
 • v sobotu 22. září od 9 do 12 hodin
 • v sobotu 6. října od 9 do 12 hodin
 • v sobotu 20. října od 9 do 12 hodin
 • v sobotu 17. listopadu od 9 do 12 hodin
 • Na Rybářce, u bývalých sběrných surovin
 • K Drsnici, u dětského hřiště
 • Výhledské náměstí, za trafostanicí
 
Stanoviště kontejnerů s obsluhou v Suchdolské ulici
 • úterý a čtvrtek
 • sobota
 • od 16:00 do 18:00 hodin
 • od 9:00 do 12:00 hodin
V uvedené otvírací době mohou občané městské části Praha-Suchdol ukládat do přistavených kontejnerů tento odpad:
 • velkoobjemový odpad z domácnosti (starý nábytek, matrace, podlahové krytiny, ...)
 • bioodpad (větve, tráva, listí, nelakované a ne impregnované dřevo)
 • drobný elektroodpad (televize, počítačové monitory, rádia, kuchyňské přístroje)
 • papír
 • sklo
 • plasty
Stanoviště není určeno pro ukládání:
 • pneumatik
 • ledniček
 • nebezpečného odpadu (ředidla, barvy, pesticidy, ...)
 • výrobků z asfaltu (IPA, térový papír, ... )
Prosíme, neukládejte odpad před stanoviště mimo uvedenou otevírací dobu!
 
Mobilní svoz nebezpečných odpadů
Místo: sobota 25.8.          út. 9.10. a čt. 8.11.
 • křižovatka ul. Suchdolská - Gagarinova
 • křižovatka ul. K Roztokům - K Drsnici
 • ul. Suchdolská před ZŠ
 • Suchdolské nám. (u pošty)
 • Výhledské nám. (u transformátoru)
 • 8:30 – 8:50             15:30 – 15:50 
 • 9:00 – 9:20             16:00 – 16:20
 • 9:30 – 9:50             16:30 – 16:50
 • 10:00 – 10:20         17:00 – 17:20
 • 10:30 – 10:50         17:30 – 17:50
V rámci mobilního sběru jsou odebírány pouze níže uvedené odpady: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory.
Stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod. NENÍ možné v rámci svozu odevzdat !
 
Mobilní sběrný dvůr - společné přistavení kontejnerů na objemný, stavební a BÏO odpad a dřevo
Místo Datum, čas
 • V Údolí (u domu 402/6)
 • Výhledské náměstí (u transformátoru)
 • sobota 27.10.      8:00 – 14:00
 • sobota 24.11.      8:00 – 14:00
 
SBĚRNÝ DVŮR hl.m. Prahy, PROBOŠTSKÁ 1, PRAHA 6 - DEJVICE
 • pondělí až pátek 
 • sobota
 • 8:30 - 18:00 (v zimě do 17:00)
 • 8:30 - 15:00

Ve sběrném dvoře je možné odevzdat téměř všechny druhy odpadů.
Bližší informace na tel.: 736 518 204

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje