Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Výsledky REFERENDA k problematice leteckého hluku a k rozšíření ochranného hlukového pásma ruzyňského letiště

06.10.2018

Referenda k problematice leteckého hluku a k rozšíření ochranného hlukového pásma ruzyňského letiště, které vyhlásilo Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol, se zúčastnilo 2.049 občanů (t.j. 44,70 %)

Na otázku "Souhlasíte, aby starosta, rada a zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol využívali všech zákonem daných možností k omezení hluku z provozu ruzyňského letiště a usilovali o to, aby na zastavěném území městské části nebylo rozšířením ochranného hlukového pásma umožněno a legalizováno překračování obecně platných hygienických limitů pro letecký hluk?"  odpovědělo kladně 1.869 občanů (tj. 91,22 %) a záporně 160 občanů (tj. 7,81 %).

V referendu tak občané určili závazný postup městské části při projednávání hlukové problematiky a ochrany obyvatel před nadlimitním leteckým hlukem z provozu letiště v Praze-Ruzyni.

Odpověď „ANO“, kterou zvolila většina občanů Suchdola, znamená, že městská část bude i nadále usilovat o dodržování všech hygienických limitů denního i nočního leteckého hluku na zastavěném území městské části vč. areálu České zemědělské univerzity, a to jak při současném, tak i budoucím uspořádání vzletových a přistávacích drah na ruzyňském letišti. Aby byl tento požadavek splněn a v rámci platné legislativy zajištěn, musí městská část trvat na vymezení hranice ochranného hlukového pásma (OHP) alespoň tak, aby stávající zastavěná území městské části nebyla zahrnuta do hlukového pásma.

Odpověď „NE“ by znamenala pro městskou část možnost v budoucnu dobrovolně akceptovat rozšíření OHP na zastavěná území městské části s tím, že v rámci jeho vyhlášení by byly stanoveny podmínky vymezující letišti i obyvatelům některá práva a povinnosti. Provozovatel letiště by byl například povinen provést protihluková opatření v takovém rozsahu, aby alespoň uvnitř staveb (obytné místnosti bytových a rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobných staveb) byly hygienické limity pro vnitřní hluk dodržovány. Tato opatření zmírňují, ale neodstraňují negativní dopady hluku z leteckého provozu, nejedná se o nějaký dar či výhodu, ale o nevyhnutelný náklad na odstranění alespoň části hluku způsobeného provozem letiště. Obyvatelé uvnitř pásma by naopak museli strpět prakticky neomezený nadlimitní noční i denní hluk ve venkovním prostoru (dvory, zahrady, hřiště, ..).

Další informace k referendu a k problematice leteckého hluku jsou na webu městské části v sekci Letiště.

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje