Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » Volby
Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Komunální volby / Referendum

Volby do Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol a Zastupitelstva hl. města Prahy - 2018

 
Oznámení o době a místě konání voleb  
Termín voleb: 5.-6. října 2018
   
Umístění volebních místností / sídlo volebních okrsků: budova ZŠ M. Alše
Suchdolská ul. 360
Počet volebních okrsků: 5
Čísla volebních okrsků 49001, 49002, 49003,
49004, 49005
Minimální počet členů v každé okrskové volební komisi  7
   
Seznam ulic zařazených do jednotlivých volebních okrsků (pdf)  
Mapa rozdělení území do volebních okrsků (pdf)  
   
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018 až 2022.  

Počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typu nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů.

 
Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí.   
Oznámení o místě a doby konání voleb 2018  
Informace k volbám do zastupitelstev 2018
  
 
Plakátovací polochy nebudou městskou částí vyhrazeny

Aplikace pro navigaci voličů do volebních místností  
Mapa volebních okrsků v Praze-Suchdole  
 
 
Výsledky voleb v Praze-Suchdole
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************

Místní referendum k problematice leteckého hluku a k rozšíření ochranného hlukového pásma ruzyňského letiště

 
Oznámení o době a místě konání místního referenda
 
Termín referenda: 5.-6. října 2018
   
Umístění hlasovacích místností / sídlo volebních okrsků: budova ZŠ M. Alše
Suchdolská ul. 360
Počet volebních okrsků: 5
Čísla volebních okrsků 49001, 49002, 49003,
49004, 49005
Minimální počet členů v místní a okrskových komisích  4
   
Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol (dále jen „oprávněná osoba“). Oprávněné osobě bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním  průkazem) nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území ČR volit do Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol (průkazem o povolení k pobytu). 
   
Hlasovací lístky obdrží občané v době hlasování v hlasovací místnosti. 
 
Otázka položená k rozhodnutí v místním referendu:
„Souhlasíte, aby starosta, rada a zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol využívali všech zákonem daných možností k omezení hluku z provozu ruzyňského letiště a usilovali o to, aby na zastavěném území městské části nebylo rozšířením ochranného hlukového pásma umožněno a legalizováno překračování obecně platných hygienických limitů pro letecký hluk?“ 
   
Seznam ulic zařazených do jednotlivých okrsků je stejný jako u voleb do zastupitelstev. 
Seznam ulic zařazených do jednotlivých okrsků (pdf)  
Rozdělení území do okrsků - mapa ke stažení (pdf)  
   
Oznámení o místě a doby místního referenda  
   
Další informace k problematice leteckého hluku a referenda na webu MČ v sekci LETIŠTĚ
 

 
   

 


Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje