Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » Volby
Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Volby 2018

Volba prezidenta republiky leden 2018

Oznámení o době a místě konání voleb  
Termín voleb prvního kola: 12.-13. ledna 2018
Termín voleb druhého kola: 26.-27. ledna 2018
Umístění volebních místností / sídlo volebních okrsků: budova ZŠ M. Alše
Suchdolská ul. 360
Počet volebních okrsků: 5
Čísla volebních okrsků 49001, 49002, 49003,
49004, 49005
Minimální počet členů v každé okrskové volební komisi 6
   
Seznam ulic zařazených do jednotlivých volebních okrsků (pdf)  
Mapa rozdělení území do volebních okrsků (pdf)  

  
Plakátovací polochy nebudou městskou částí vyhrazeny

   
Volební aplikace - volební místnosti v Praze
 
 
Výsledky 1. kola prezidentských voleb v Praze-Suchdole
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************

 

*******************************

Postup přijímání žádostí o voličský průkaz pro volby prezidenta republiky.

Voličem je v těchto volbách státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku na území městské části Praha-Suchdol, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá Úřad městské části Praha-Suchdol na jeho žádost voličský průkaz.

Podání žádosti o voličský průkaz musí být doručena Úřadu městské části Praha-Suchdol (odboru vnitřních věcí - podatelna) některým z níže uvedených způsobů:

  • v listinné podobě - s úředně ověřeným podpisem voliče**)
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky městské části Praha-Suchdol (ID: 95ibzi3 ) nejpozději do 5. 1. 2018 do 16 hodin
    (v případě druhého kola do 19. 1. 2018)
  • osobně (u odboru vnitřních věcí - podatelna), a to nejdéle do 10. 1. 2017 do 16 hodin (v případě konání druhého kola do 24. 1. 2018). V tomto případě podepíše žadatel o podání žádosti úřední záznam s úředníkem po prokázání totožnosti platným občanským průkazem.

 
Vzor žádosti o vydání voličského průkazu:  Vzor žádosti o voličský průkaz (pdf)

Vydávání voličských průkazů
Voličské průkazy se budou vydávat v době od 28. 12. 2017 do 10. 1. 2018
(v případě konání druhého kola do 24. 1. 2018).


Poplatky:
Úřední ověření podpisů na žádosti i plné moci  je podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v pl. znění  osvobozeno od správního poplatku.
 

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje