Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » Home » Územní plán
Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Územní plán

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy (ZÚR)

 

Metropolitní plán (MPP)

Hlavní město připravuje nový území plán obce hl.m. Praha.

Územní plán sídelního útvaru hl.m. Prahy

Platný územní plán obce hl.m. Prahy včetně všech změn je dostupný na webu hl.m. Prahy. 

 

 


Tramvajová trať  Podbaba - Suchdol,  změna územního plánu Z-2849

 


Celoměstsky významné změny ÚP - vlna V

 

Nový území plán hl.m. Prahy

Příprava nového územního plánu byla usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy ze 7. června 2012 ukončena.

 

Změna územního plánu Z1000/00


Územní studie "Na Mírách"

2010 - Územní studie "Na Mírách" navrhnuje základní komunikační síť, parcelaci území a vymzení plovoucí zeleně v prostoru mezi ulicí Suchdolskou, Internacionální a Na mírách. Studie je řešena ve variantě s respektováním trasy okruhu dle ÚP z roku 1999 a ve variantě bez okruhu.

 

Územní studie "Starý Suchdol"

2019 - Cílem územní studie je navrhnout v řešeném území koncepci veřejných prostranství včetně parků, koncepci zástavby a koncepci infrastruktury (doprava, zeleň, veřejná vybavenost, ...). Řešené území o ploše cca 26 ha se nachází na severním okraji městské části Praha-Suchdol. Jedná  se o území  Starého  Suchdola,  které  je  z jihu  ohraničeno  ulicemi  Dvorská a Starosuchdolská, z východu ulicí Pod Vinicemi, ze severu ulicí U kapličky a ze západu hranou mezi současně zastavěným územím a poli. Středem území prochází ulice Bažantní a Ke Kozím hřbetům.

 


Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha)

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je hlavním koncepčním pracovištěm hl. m. Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. Zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty.

 

GEO portál Praha

Geografická data o Praze na jednom místě.

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje