edit
edit
editSPRAVA
edit

 

Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

edit
edit
Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec
edit
edit
edit
edit
editSPRAVA
edit
edit

Posouzení variant severozápadního segmentu R1 - stavby 518, 519

Vláda ČR na svém zasedání 19.9.2007 rozhodla usnesením 1064/07 o posouzení variant severozápadního segmentu Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP).
Uložila ministru dopravy ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem životního
prostředí jmenovat skupinu odborníků, která vyhodnotí variantní řešení výstavby
silničního okruhu kolem hlavního města Prahy.

V průběhu dubna 2008 jmenovalo MD pětici expertů:
Prof. Ing. Petr Moos, CSc. (Fakulta dopravní, ČVUT v Praze )
Prof. Ing. František Lehovec, CSc. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze )
Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze )
Prof. Ing. Jiří Stránský, DrSc. ( Fakulta stavební, VUT v Brně )
Prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc. (Dopravní fakulta J. Pernera, Univerzita Pardubice )

a MŽP pětici expertů:
Doc. Ing. Václav Beran, DrSc. (ČVUT Praha)
Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc. (ČVUT Praha)
Ing. Petr Holcner, Ph. D. (VUT Brno)
Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc. (ČZU Praha)
Mgr. Petr Karlík (UK Praha a Universita Regensburg)

Dne 11.6.2008 proběhlo první jednání expertního týmu. (Záznam z jednání ke stažení - pdf)

Podklady pro posouzení variant:

Vláda ČR

Usnesení vlády 1064/07

09/2007 (pdf - 0,2 MB)
MŽP Stanovisko o hodnocení vlivů podle na životní
prostředí stavby "Silniční okruh kolem Prahy,
stavby 518 a 519, Ruzyně - Březiněves"
04/2002 (pdf - 0,2 MB)
EK + EP
Rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES o hlavních
směrech Společenství pro rozvoj transevropské
dopravní sítě
07/1996(pdf - 0,2 MB)
EK + EP Oprava rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES
ze dne 23. 7. 1996 o hlavních směrech
Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě
08/2006
(pdf - 0,1 MB)
SUDOP
Kontrolní propočet nákladů vyriant "J" a "Ss"

10/2004(pdf - 0,5 MB)
Mot MacDonald Posouzení variant „J“a „Ss“ severozápadního
segmentu SOKP.

08/2007 (pdf - 2,7 MB)
VUT Brno
Rešerše a oponentní posudek na studii „Posouzení
variant J a Ss severozápadního segmentu SOKP“
zhotovenou Mott MacDonald Praha s.r.o.
04/2008
(pdf - 0,9 MB)
City Plan
SOKP - posouzení varinat "Ss" a "J"

12/2007
(pdf - 7,3 MB)
City Plan SOKP - posouzení varinat "Ss" a "J"
grafické přílohy - A1 - A7

12/2007
(pdf - 29 MB)
MČ Suchdol
Komentář ke studii City Plan

06/2008 (pdf - 0,1 MB)
TSK
Dopravně inženýrské poklady pro vyhodnocení efektivnosti staveb 518 a 519 Pražského okruhu

03/2008
(pdf - 101 MB)
 

  
Jacobs/Lebeda Porovnání variant "J" a "Ss" staveb č. 518 a č. 519 severozápadního sektoru silničního okruhu města Prahy, Poklady pro Technickou komisi06/2008(pdf - 2.6 MB)
 

  
EkoairHodnocení variant Pražského okruhu v úsecích 518 a 519 z hlediska emisí v Praze

06/2008(pdf - 0,2 MB)
 SUDOP
Propočet nákladů

03/2008 (pdf - 2,4 MB)
 Valbek Propočet nákladů

  03/2008 (pdf - 2,4 MB)
edit
edit

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje

edit