Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » ZMČ+výbory
Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol


Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol se skládá z 15 členů. Zastupitelé jsou občany městské části Praha-Suchdol, jsou voleni v komunálních volbách jako zástupci volebních stran na základě systému poměrného zastoupení.

Jednání zastupitelstva je vyhlašováno zveřejněním pozvánky s programem na úřední desce a webu městské části a jsou vždy veřejná.

 

 

 

 
Členové Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol

Marek Bor
ODS,
Sdružení občanů za rozvoj Suchdola (SORS)
Ing. Pavla Bradáčová
bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Mgr. Magdalena Doubková
bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Ing. Jana Hanusová
ANO 2011,
Sdružení občanů za rozvoj Suchdola (SORS)
Ing. Petr Hejl
Starostové a nezávislí (STAN),
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Ing. Andrea Hrobská Mináriková
bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Ing. Ondřej Imlauf
bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
RNDr. Ludmila Knappová
bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Mgr. Karel Kuna
bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Ing. Gabriela Lněničková, MBA
Česká pirátská strana
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
JUDr. Milan Listík, LL.M., M.JAE
bez politické příslušnosti,
Žijeme pro Suchdol
Robert Marek
bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Ing. Věra Štěpánková
bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Ing. Václav Vik
bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Jan Zoubek

bez politické příslušnosti,
Žijeme pro Suchdol

 


 

Jednací a volební řád zastupitelstva

 

 

 

Výbory

Výbory Zastupitelstva jsou zřízeny Zastupitelstvem jako jeho poradní orgány pro jednotlivé úseky činnosti. Výbory plní úkoly, kterými je pověří Zastupitelstvo, Rada může ukládat úkoly výborům jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem nebo Zastupitelstvem. Jednání výborů se řídí jednacím řádem Zastupitelstva městské části.

Finanční výbor

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části.

 Ing. Ondřej Imlauf - předseda
 SOS
 Václav Čížek
 KDU-ČSL
 Ing. Jana Hanusová
 SORS
 RNDr. Ludmila Knappová
 SOS
 Ing. Václav Kožený
 ODS
 Milada Tomková
 SOS
 Jan Zoubek
 Žijeme pro Suchdol

 


 

Kontrolní výbor

Kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem MČ Praha–Suchdol, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo.

JUDr. Milan Listík, LL.M., M.JAE- předseda
 Žijeme pro Suchdol
Marek Bor
 SORS
Ing. Marek Jakubík
 ODS
RNDr. Ludmila Knappová
 SOS
JUDr. Zlata Kohoutová
 SOS

 


 

 

 


 


Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje