Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » ZMČ+výbory
Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol


Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol se skládá z 15 členů. Zastupitelé jsou občany městské části Praha-Suchdol, jsou voleni v komunálních volbách jako zástupci volebních stran na základě systému poměrného zastoupení.

Jednání zastupitelstva je vyhlašováno zveřejněním pozvánky s programem na úřední desce a webu městské části a jsou vždy veřejná.

Plánované termíny zasedání zastupitelstva do konce riku 2017: 9. 11.
Uvedené termíny se mohou ještě změnit. Jednání zastupitelstva může být svoláno dle potřeby i v jiných termínech.

 

 

 
Členové Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol

Marek Bor
Občanská demokratická strana (ODS) Bor Marek
Mgr. Magdalena Doubková
bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Mgr. M.Doubková;
Ing. Petr Hejl
Starostové a nezávislí (STAN),
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Ing. P. Hejl
Ing. Petr Hořejš
bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Ing. P. Hořejš
Ing. Andrea Hrobská Mináriková
bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Ing. Hrobská A.
Ing. Ondřej Imlauf
bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Ing. O. Imlauf;
RNDr. Ludmila Knappová
bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
RNDr. L.Knappová
Mgr. Karel Kuna
bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Mgr. K. Kuna;
Ing. Zdeněk Skála
bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Ing.Z.Skála
MgA. Veronika Stropnická
ANO 2011
MgA. Stropnická V.
Ing. Věra Štěpánková
bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Ing. Štěpánková V.
Milada Tomková
bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Tomková Milada
Ing. arch. Ivan Vavřík
bez politické příslušnosti,
Česká str. sociálně demokratická (ČSSD)
Ing. arch. Vavřík I.
Ing. Václav Vik
bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Ing. V. Vik;
Jan Zoubek

bez politické příslušnosti,
ANO 2011

Zoubek J

 


 

Jednací a volební řád zastupitelstva


 

 

 

Výbory

Výbory Zastupitelstva jsou zřízeny Zastupitelstvem jako jeho poradní orgány pro jednotlivé úseky činnosti. Výbory plní úkoly, kterými je pověří Zastupitelstvo, Rada může ukládat úkoly výborům jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem nebo Zastupitelstvem. Jednání výborů se řídí jednacím řádem Zastupitelstva městské části.

Finanční výbor

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části.

Ing. Ondřej Imlauf, předseda
SOS
Václav Čížek KDU-ČSL
Martin Fencl SOS
Ing . Jana Hanusová ANO
Martin Kos SOS
Ing. Václav Kožený, PhD.
ODS
Lenka Přikrylová ANO
JUDr. Martin Šíp ČSSD
Milada Tomková

SOS

 


 

Kontrolní výbor

Kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem MČ Praha–Suchdol, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo.

Marek Bor, předseda
ODS
Doc. Ing. Pavel Beneš SOS
Ing. Petr Hořejš SOS
RNDr. Jan Kotík ANO
Mgr. Marek Kreisl SOS
Ing. Ivan Pavelka ANO
Ing. Alexandra Petrová, CSc

ČSSD 

 

 


 


Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje