Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » RMČ+komise
Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Rada městské části Praha-Suchdol


Rada je výkonným orgánem městské části Praha-Suchdol v oblasti samostatné působnosti odpovědným ze své činnosti Zastupitelstvu. Rada připravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Rada je volena Zastupitelstvem z řad členů Zastupitelstva a v současné době má 5 členů, přičemž ji tvoří starosta, místostarostové a ostatní členové Rady.

Jednání Rady se koná zpravidla jedenkrát v týdnu, pokud rada nerozhodne o jiném termínu. O průběhu jednání Rady se pořizují zápisy, které se zveřejňují na webových stránkách městské části.

 

Složení Rady městské části Praha-Suchdol

Ing. Petr Hejl, starosta
Starostové a nezávislí (STAN),
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
tel.: 222 361 418; 603 279 678
e-mail: phejlpraha-suchdolcz
 
Ing. Andrea Hrobská Mináriková, členka rady
bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
e-mail: ahrobskapraha-suchdolcz
   
Ing. Gabriela Lněničková, MBA, členka rady
Česká pirátská strana,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
e-mail: glnenickovapraha-suchdolcz
   
Ing. Věra Štěpánková, místostarostka
bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
e-mail: vstepankovapraha-suchdolcz
   
Ing. Václav Vik, místostarosta
bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
tel.: 222 361 431
e-mail: vvikpraha-suchdolcz
   

 


 

Komise rady městské části

Komise jsou zřizovány radou městké části a slouží jako poradní orgán rady.

Komise územního rozvoje a infrastruktury

Ing. Zdeněk Skála, předseda
e-mail: zdenekskalacentrumcz
 


Jednání komisí rady městské části

 


Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje