Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » RMČ+komise
Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Rada městské části Praha-Suchdol

Rada je výkonným orgánem městské části Praha-Suchdol v oblasti samostatné působnosti odpovědným ze své činnosti Zastupitelstvu. Rada připravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Rada je volena Zastupitelstvem z řad členů Zastupitelstva a v současné době má 5 členů, přičemž ji tvoří starosta, zástupce starosty a ostatní členové Rady.

Jednání Rady se koná zpravidla jedenkrát v týdnu, pokud rada nerozhodne o jiném termínu. O průběhu jednání Rady se pořizují zápisy, do kterých má každý občan právo nahlédnout.

 

Složení Rady městské části Praha-Suchdol

 

Ing. Petr Hejl
Starostové a nezávislí (STAN),
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Ing. P. Hejl 

starosta


člen Výboru pro rozvoj Suchdola
člen Komise pro územní rozvoj
tel.: 222 361 418; 603 279 678
e-mail: phejlpraha-suchdolcz
kompetence:
hospodaření a finance, rozpočet, investice, vnitřní správa, bezpečnost a protipožární ochrana, doprava, infrastruktura, krizové řízení, vztah k hl.m. Praze, městským částem, obcím a institucím MČ
     
     
RNDr. Ludmila Knappová
bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
RNDr. L.Knappová
členka rady členka Komise pro občanské aktivity
e-mail: lknappovapraha-suchdolcz
 kompetence: školství a vzdělávání
     
     
Ing. Věra Štěpánková
bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Ing. Štěpánková V.
zastupkyně starosty předsedkyně Komise pro občanské aktivity
e-mail: vstepankovapraha-suchdolcz
kompetence: kultura, památková péče, granty, knihovna, komunikace s veřejností
     
     
Ing. Václav Vik
bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)
Ing. V. Vik;
zástupce starosty člen Komise pro územní rozvoj
tel.: 222 361 431
e-mail: vvikpraha-suchdolcz
kompetence: správa majetku (bytové hospodářství, pozemky), územní plánování a rozvoj, životní prostředí, zeleň a vzhled obce, odpadové hospodářství, vedlejší hospodářská činnost
     
     
Jan Zoubek
bez politické příslušnosti,
ANO 2011
Zoubek J
člen rady člen Komise pro občanské aktivity
e-mail: zoubekffmgmailcom
kompetence: volnočasové aktivity mládeže, sport, sociální politika
     

 


 

 

 

Komise rady městské části

Komise jsou zřizovány radou městké části a slouží jako poradní orgán rady.

Komise územního rozvoje a infrastruktury


Plánované termíny jednání Komise územního rozvoje a infrastruktury do června 2017:
vždy v úterý od 19 hodin: 31. 1., 28. 2., 28. 3.,   25. 4., 23. 5. a 20. 6.
Uvedené termíny se mohou ještě změnit. Jednání komise může být svoláno dle potřeby i v jiných termínech.


Ing. Zdeněk Skála, předseda e-mail: zdenekskalacentrumczKomise pro občanské aktivity

Ing. Věra Štěpánková, předsedkyně e-mail: vstepankovapraha-suchdolcz

 


Jednání komisí rady městské části

 

 


Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje