edit
edit
editSPRAVA
edit

 

Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

edit
edit
Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec
edit
edit
edit
edit
editSPRAVA
edit
edit

Odpovědi na žádosti o informace

Odpovědi na žádost o informaci

vyvěšeno: 09.02.2018 odpověď dle zák. 106/99 Sb.- zápis z deníku údržby
Žadatel: Michaela Dvořáčková
vyvěšeno: 11.12.2017 odpověď dle zák. 106/99 Sb.- počty voličů na voličský průkaz
Žadatel: Jiří Verner
vyvěšeno: 23.10.2017 odpověď dle zák. 106/99 Sb.- plán zimní údržby
Žadatel: Michaela Dvořáčková
vyvěšeno: 02.10.2017 odpověď dle zák. 106/99 Sb.- mimozemská civilizace
Žadatel: MikeJePan s.r.o.
vyvěšeno: 31.08.2017 Škody způsobené ptáky
Žadatel: Kross, s.r.o.
vyvěšeno: 14.06.2017 Seznam právnických osob dle § 2 odst.1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb.
Žadatel: CETIN, a.s.
vyvěšeno: 31.05.2017 Ceny pronájmu pozemků
Žadatel: JUDr. František Kotalík
vyvěšeno: 25.05.2017 Stížnost na stav ulice Do Vrchu
Žadatel: Gabriela Buda Šepeľová
vyvěšeno: 01.03.2017 Zpráva o finanční kontrole ve veřejné správě
Žadatel: David Havlík
vyvěšeno: 21.02.2017 Investiční plány města 2017
Žadatel: Istav Media, s.r.o.
vyvěšeno: 13.02.2017 Investiční plány města na rok 2017
Žadatel: AMA, s.r.o.
vyvěšeno: 13.02.2017 Počet zaměstnanců MČ
Žadatel: Adriana Hloušková
vyvěšeno: 19.12.2016 Nájemní smlouva s provozovatelem stánku Burger, p. Prajer
Žadatel: Zdeňka Němcová, Praha-Suchdol
vyvěšeno: 10.08.2016 Smlouvy se stavebníky, kteří poskytují finanční plnění mč
Žadatel: Transparency International ČR
vyvěšeno: 21.03.2016 Seznam došlých faktur
Pavel Hájek
vyvěšeno: 24.02.2016 Investiční plány města pro rok 2016
AMA, s.r.o. Liberec
vyvěšeno: 22.02.2016 Investiční plány města pro rok 2016
Istav Media, s.r.o., Praha 5
vyvěšeno: 11.12.2015 Používání právního informačního systému CODEXIS a Liberis
Heagl, s.r.o., Frýdek-Místek
vyvěšeno: 11.12.2015 Seznam fungujících stanic měření emisí
TC 101, s.r.o., Praha-Letňany
vyvěšeno: 12.08.2015 Brandejsovo náměstí - oblast trhů a tržních míst
Žadatel: Zdeňka Němcová
vyvěšeno: 10.08.2015 Poskytnutí úvěru MČ Praha-Suchdol Bytovému družstvu Kamýcká 910-911
Žadatel¨- Jaroslav Trnka
vyvěšeno: 20.07.2015 Poskytnutí informace o platech a odměnách dle zákona č. 106/1999
Dne 7. července 2015 byla Městskou částí Praha-Suchdol vydána informace o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků ÚMČ Praha-Suchdol za rok 2014.
vyvěšeno: 08.06.2015 Investiční plány města pro rok 2015
Žadatel: Business Media
vyvěšeno: 26.01.2015 Investiční plány města pro rok 2015
Žadatel: AMA s.r.o.
vyvěšeno: 26.01.2015 Investiční plány města pro rok 2015
Žadatel: Business Media CZ, s.r.o.
vyvěšeno: 26.11.2014 Seznam ulic, ve kterých nejsou voliči (občané s trvalým pobytem)
Žadatel: Jiří Vedral, Praha 4
vyvěšeno: 21.11.2014 Prodej pozemku parc. č. 1197/2, radar Suchdolská ulice
Žadatel: Jana Fořtová, Praha-Suchdol
vyvěšeno: 09.10.2014 Seznam vyčleněných nástěnek pro volební plakáty, webový formulář
Žadatel: Marek Nečada
vyvěšeno: 06.10.2014 Prodej pozemku parc. č. 1197/2, info o majiteli
Žadatel: Jana Fořtová, Praha-Suchdol
vyvěšeno: 19.08.2014 Ekonomický výzkum - objem zakázek malého rozsahu
Žadatel: Jiří Skuhrovec, Karlovy Vary
vyvěšeno: 25.06.2014 Přehled prodaných pozemků a nemovitostí od r. 1994 do 2014 - část 2.
Žadatel: JUDr. Martin Šíp, Praha-Suchdol
vyvěšeno: 25.06.2014 Přehled prodaných pozemků a nemovitostí od r. 1994 do 2014 - část 1.
Žadatel: JUDr. Martin Šíp, Praha-Suchdol
vyvěšeno: 23.05.2014 Investiční plány Vašeho města/obce pro rok 2014, Business Media
Žadatel: Business Media CZ, s.r.o., Ondřej Kloc, Nádražní 32, 150 00 Praha 5
vyvěšeno: 10.01.2014 Investiční plány mč na rok 2014
Žadatel: Business Media CZ, s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5
vyvěšeno: 02.10.2013 Kopie smlouvy s fy Tespo Rac s.r.o., vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů
Žadatel: Miloslava Kadlecová, Praha
vyvěšeno: 23.08.2013 Rozhodnutí - kopie smluv s firmou, která provádí vyúčtování nákladů bytů
Žadatel: Miloslava Kadlecová, Praha
vyvěšeno: 06.08.2013 Účast MČ na stavebních řízeních v areálu ČZU - nedostatečné parkování
Žadatel: Mgr. Dan Modlitba, Praha
vyvěšeno: 02.08.2013 Rozhodnutí - kopie smluv se správními firmami - správa bytů
Žadatel: Misloslava Kadlecová, Praha
vyvěšeno: 15.07.2013 Používané informační technologie MČ Praha-Suchdol
Žadatel: Andrea Kroutilová, Praha
vyvěšeno: 15.07.2013 Rozhodnutí - používané informační technologie MČ Praha-Suchdol
Žadatel: Andrea Kroutilová, Praha
vyvěšeno: 20.05.2013 Připomínky městské části k návrhu zadání MUP
Žadatel: Arnika, o.s., Chlumová 17, 130 00 Praha 3
vyvěšeno: 17.04.2013 Poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí
žadatel: Motor expert s.r.o., žižkova 3, Přerov
vyvěšeno: 04.02.2013 Investiční plány Vašeho města/obce pro rok 2013, Business Media
Žadatel: Business Media CZ, s.r.o., Simona Straková, Nádražní 32, 150 00 Praha 5
vyvěšeno: 29.01.2013 Úklid veřejných prostranství v MČ Praha-Suchdol
Žadatel: J.T., Padlých hrdinů 181/16, Havířov
vyvěšeno: 06.12.2012 Informace ohledně samosprávy a příslušných dalších orgánů
Žadatel: D.H., Albína Krejčího, 679 61 Letovice
vyvěšeno: 05.12.2012 Informace k trvalému bydlišti paní L.M. na adrese ÚMČ Praha-Suchdol
Žadatel: O.J., Holíkova, 254 01 Jílové u Prahy
vyvěšeno: 30.09.2012 Informace ohledně venčení psů a používání alkoholu na veřejných prostranstvích
Žadatel: J.C., Běhounkova, 158 00 Praha 5
vyvěšeno: 28.08.2011 Informace -zaslání kopií smluv a dalších informací k nástavbě MŠ Gagarinova
Žadatel: Chytil & Mann advokátní kancelář, Mgr. Ivan Chytil, advokát, Maiselova 15, 110 00 Praha 1 Maiselova 15
vyvěšeno: 08.06.2011 Informace ohledně počtu členů zastupitelstva voleb do zastupitelstva
Žadatel:JUDr. Marek Antoš, Ph.D., V Štíhlách 1344/3,142 00 Praha 4
vyvěšeno: 17.02.2011 Informace ohledně množství psích exkrementů a dalšího odpadu
Žadatel: Strana psa, o.s., Kubelkova 53, 130 00 Praha 3
vyvěšeno: 22.11.2010 Informace, zda-li v městské části proběhlo referendum
Žadatelka: Pavla Svobodová, Fibichova 982, 500 02 Hradec Králové
vyvěšeno: 16.08.2010 Informace ohledně financování zřízení dvou tříd v nástavbě MŠ Gagarinova
Žadatel: Chytil & Mann advokátní kancelář, Mgr. Ivan Chytil, advokát, Maiselova 15, 110 00 Praha 1
vyvěšeno: 30.07.2010 Informace ohledně financování zřízení dvou tříd v nástavbě MŠ Gagarinova
Žadatel: Chytil & Mann advokátní kancelář, Mgr. Ivan Chytil, advokát, Maiselova 15, 110 00 Praha 1
vyvěšeno: 27.07.2010 Informace o evidenci psů, výši poplatků, výdaje a příjmů
Žadatel: Strana psa, o.s., Kubelkova 53, 130 00 Praha 3
vyvěšeno: 27.07.2010 Informace o zeleni, kde není zakázán volný pohyb psů
Žadatel: Strana psa, o.s., Kubelkova 53, 130 00 Praha 3
vyvěšeno: 18.05.2010 Informace o nájemcích bytů: Luděk Rubáš, Tomáš Formánek, Jana Rubášová
Žadatel: JUDr. Tomáš Capoušek, e-mail: capousek@akstaidl.cz
vyvěšeno: 06.05.2010 Informace o jazykovém vzdělávání svých zaměstnanců
Žadatel: EMPIRE CZ s.r.o. Arbesovo náměstí 7/257, 150 00 Praha 5
vyvěšeno: 16.04.2010 Informace ohledně nájemní smlouvy s firmou IPPOS Bohemia s.r.o.
Žadatelka: paní Zuzana Homolková, Keltů 1, 165 00 Praha-Suchdol, e-mail: zuzana.homolkova@seznam.cz
vyvěšeno: 24.03.2010 Informace, která projekční kancelář zpracovala projektovou dokumentaci na stavbu
Žadatel: Ing. Mojmír Klas, CSc, Radňoves, e-mail: info@mojmirklas.cz
vyvěšeno: 17.03.2010 Investiční plány Vašeho města/obce pro rok 2010, Business Media
Žadatel: Business Media CZ, s.r.o., pan Martin Kocour - manažer pr. ISTAV, Nádražní 32, 150 00 Praha 5
vyvěšeno: 19.02.2010 Investiční plány Vašeho města/obce pro rok 2010, STAVOtip
Žadatel: STAVOtip group, s.r.o., Kateřina Neufingerová, Koněvova 1764/60, 130 00 Praha 3
vyvěšeno: 19.02.2010 Investiční plány Vašeho města/obce pro rok 2010, Business Media
Žadatel: Business Media CZ, s.r.o., pan Martin Kocour - manažer pr. ISTAV, Nádražní 32, 150 00 Praha 5
vyvěšeno: 28.01.2010 Studie zástavby území "Za hájem"
Žadatelka: paní Zuzana Homolková, Keltů 1, 165 00 Praha-Suchdol
vyvěšeno: 21.01.2009 Žádost o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2009
Žadatel: Business Media CZ, s.r.o.
vyvěšeno: 30.12.2008 Změna ÚP - obchvat
Žadatel: Jiří Lorman, Afire o.s.
vyvěšeno: 30.12.2008 Finanční vypořádání smlouvy o dílo č. 57/2006
Žadatel: Jiří Lorman, Afire o.s.
vyvěšeno: 28.02.2007 Informace o změně v územním plánu
Žadatel: Jiří Lorman, Afire o.s.
vyvěšeno: 28.02.2007 Informace o výběrovém řízení na vyhledávací studii
Žadatel: Jiří Lorman, Afire o.s.
vyvěšeno: 15.02.2007 Odpověď na žádost o poskytnutí kopií map
Žadatel: Jiří Lorman, Afire o.s.
vyvěšeno: 15.02.2007 Odpověď na žádost o poskytnutí dokumentace k vyhledávaci studii
Žadatel: Jiří Lorman, Afire o.s.
vyvěšeno: 15.02.2007 Informace o zamýšlených zásazích a řízení ve vztahu k ochraně přírody
Žadatel: Jiří Lorman, Afire o.s.
vyvěšeno: 23.11.2006 Odpověd na žádost o zaslání projektové dokumentace
Žadatel: Jiří Lorman, Afire o.s.
edit
edit

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje

edit