Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » Výstavba infrastruktury

Výstavba infrastruktury-kanalizace, vodovody, plynovody, komunikace


 

 

 


Výstavba splaškové kanalizace

Na území městské části se připravuje a realizuje výstavba splaškové kanalizace v těchto oblastech:

*
Budovec - svedeno do ÚČOV Troja

*

Horní Sedlec a část Budovce - svedeno do ČOV Roztoky

*

Starý Suchdol - Kozí hřbety - svedeno do ČOV Roztoky

*

Starý Suchdol - Bažantní, U kapličky - svedeno do ČOV Roztoky

*

Rekonstrukce splaškové kanalizace Výhledy - svedeno do ČOV Roztoky

*

Splašková kanalizace Kamýcká, Dvorská

 


 • Budovec - svedeno do ÚČOV Troja

  investor: HLMP, MHMP Odbor technické vybavenosti, kterého zastupuje společnost ZAVOS s.r.o.
  ulice a jejich části: Májová, Lysolajská, Výjezdní,  Budyňská, Osvobození, Kamýcká, Suchdolská, Brandejsovo nám.
  popis: 1.900 m, počet přípojek: 100
  termín zahájení výstavby: po 21. listopadu 2016
  termín dokončení stvaby: provádění stavby bylo přerušeno z důvodu vyjasnění podmínek provádění ražené stoky B v ulici Kamýcké.
  investiční náklady: 36,2 mil. Kč bez DPH - nabídková cena
  zhotovitel: ALSTAP  s.r.o., IČ: 29000238, rozhodnutí Rady HLMP č.j. 2397 ze dne  4.10.2016
  aktuální stav: listopad 2017 - provádění stavby bylo přerušeno

Situace výstavby

budovec-ucov

Základní informace ke stavbě:

Investorem stavby splaškové kanalizace je hlavní město Praha, resp. magistrátní Odbor technické vybavenosti, který na stavbě zastupuje společnost ZAVOS s.r.o., technický dozor provádí pan Robert Cihla, tel.: 608 969 042, e-mail: robertcihla@seznam.cz.
Stavbu kanalizace provádí firma ALSTAP s.r.o.,
stavbyvedoucím je pan Vojtěch Průcha, tel.: 734 862 489
e-mail: vojtech.prucha@alstap.cz

V případě potřeby můžete ve věci této stavby kontaktovat na suchdolské radnici Ing. Čestmíra Mudruňku, tel.: 222 361 427, e-mail: cmudrunkapraha-suchdolcz


Výstavba přípojek


Firma ALSTAP provádí výstavbu stok splaškové kanalizace a odboček resp. přípojek ke hranici jednotlivých pozemků. Výstavbu přípojky na soukromém pozemku si zajišťují jednotliví majitelé nemovitostí sami. Přípojky musí být zakončeny na soukromých pozemcích revizní šachtou s čistícím otvorem, která musí být umístěna do 2 m od hranice pozemků.

Více k podmínkám řešení „soukromé“ části přípojky je uvedeno v technických požadavcích PVK pro napojení přípojek. 

Jednotlivé nemovitosti bude možné připojovat až po kolaudaci stok, kterou zajišťuje investor, a kolaudaci přípojek, kterou si mají zajistit jednotliví majitelé nemovitosti sami.
POZOR - do doby kolaudace se nesmí splašky do splaškové kanalizace vypouštět !

Městská část nabízí majitelům nemovitostí zajištění přípravy dokumentace přípojek a následně její projednání s PVK až po vydání kolaudačního rozhodnutí.

Žádáme proto jednotlivé majitele nemovitostí, aby v případě, že budou chtít využít této nabídky, kontaktovali Ing. Mudruňku na suchdolské radnici a projektantovi Ing. Knotkovi předali do 31. ledna 2017 podklady nebo s ním projednali podmínky umístění revizní šachty a napojení nemovitosti.

Projektant: Ing. Michael Knotek, tel.: 776 793 458, e-mail: mikiknotek@volny.cz

Projektová dokumentace k výstavbě přípojek splaškové kanalizace, situace a podélné řezy veřejné části přípojek v jednotlivých stokách:

  Situace - část 1 (stoky B, B2, B3, B3a, B3a1, B4, B4a, G1)
ulice Kamýcká, Osvobození, Budyňská, Lysolajská
   situace-přípojky-1. část (pdf)
  Situace - část 2 (stoky B1, B1a1, B1b, G2)
ulice Májová, Osvobození, Budyňská, Lysolajská, Výjezdní, Suchdolská
  situace-přípojky-2. část (pdf)
  Podélné profily přípojek stoky B - 1. část   podélný-profil-B_čast 1 (pdf)
  Podélné profily přípojek stoky B - 2. část   podélný-profil-B_čast 2 (pdf)
  Podélné profily přípojek stoky B1, B1a1   podélný-profil-B1, B1a1 (pdf)
  Podélné profily přípojek stoky B1b, G2
  podélný-profil-B1b, G2 (pdf)
  Podélné profily přípojek stoky B2   podélný-profil-B2 (pdf)
  Podélné profily přípojek stoky B3, B3a, B3a1
  podélný-profil-B3, B3a, B3a1 (pdf)
  Podélné profily přípojek stoky B4, B4a, G1
  podélný-profil-B4, B4a, G1 (pdf)
  Technické požadavky PVK pro napojení přípojek
Podmínky přípojek PVK (pdf)


Projektová dokumentace soukromé části přípojek.prosinec 2016 - aktuálně probíhá výstavba stok v ulici Lysolajská, v úseku Gagarinova - Budyňská (stoka B1), v ulici Osvobození v úseku Stehlíkova-Gagarinova (stoka G1) a v ulici Budyňská (stoka B3a1).


 

čtvrtek 24. listopadu od 19:30 hod., suchdolská radnice, velká zasedací místnosti v 3. podlaží

Zveme spoluobčany, obyvatele Budovce, na setkání, na kterém Vás budeme informovat o zahajované výstavbě splaškové kanalizace na Budovci v ulicích Lysolajská, Májová, Budyňská, Osvobození, Výjezdní, Suchdolská, Kamýcká a Brandejsovo nám.

Pozvánka ke stažení (pdf)

  • Horní Sedlec a část Budovce - svedeno do ČOV Roztoky

  investor: městská část Praha-Suchdol
  ulice a jejich části: Na Pasece, Na Rybářce, Na Vrchmezí, Osvobození, Při Hranici, Suchdolská, U Nového Suchdola a Za Hřištěm
  popis: 1.335 m uličních stok DN 300 mm, 226 m výtlačného řadu DN 110/10, 76 ks domovních přípojek DN 200 mm o celkové délce 343 m a podzemní plně automatická čerpací stanice.
  termín zahájení výstavby: duben 2017
  investiční náklady: 24 mil. Kč
  zhotovitel: MBM Trade s.r.o.
  stavby vedoucím je Ing. Borys Moldovan, tel.: 777 090 241 e-mail: mbm.trade.cz@gmail.com
  aktuální stav: dne 12. prosince 2017 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na stoky a veřejné části přípojek, majitelé jednotlivých nemovitostí se mohou po předchozím souhlasu 1. VHS (viz postup níže) připojovat na stoky.

Situace výstavby

horni-sedlec-cov-roztoky


Základní informace ke stavbě:

Investorem stavby splaškové kanalizace je: městská část Praha-Suchdol.
Technický dozor investora provádí firma ZAVOS s.r.o., pan Robert Cihla, tel.: 608 969 042, e-mail: robertcihla@seznam.cz.
Stavbu kanalizace provádí firma MBM Trade s.r.o., stavby vedoucím je Ing. Borys Moldovan,
tel.: 777 090 241 e-mail: mbm.trade.cz@gmail.com

V případě potřeby můžete ve věci této stavby kontaktovat na suchdolské radnici Ing. Čestmíra Mudruňku, tel.: 222 361 427, e-mail: cmudrunkapraha-suchdolcz

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 bude zahájena výstavba stok v ulici Suchdolská a Na Vrchmezí (stoka C2a a část C2), která bude trvat do 10. května. Výstavba dalších stok bude pokračovat dle nyní plánovaného programu:

stoka C2a (Suchdolská)
20. 4.
-
10. 5.
stoka C2 (Na Vrchmezí)
25. 4.
-
10. 6.
stoka C2 (Osvobození)
11. 6.
-
30. 6.
stoka C2b (Za Hřištěm)
po 15. 6.
stoka C3 (U Nového Suchdola)
1. 7.
-
20. 7.
stoka C3a (Při Hranici)
21. 7.
-
10. 8.
stoka C1 (Na Pasece, Na Rybářce)
12. 8.
-
15. 9.

 

Situace stavby Splašková kanalizace Horní Sedlec - stoky svedeny do ČOV Troja

situace skHS


Výstavba přípojek


Firma MBM Trade s.r.o.  provádí výstavbu stok splaškové kanalizace a odboček resp. přípojek ke hranici jednotlivých pozemků. Výstavbu přípojky na soukromém pozemku si zajišťují jednotliví majitelé nemovitostí sami. Přípojky musí být zakončeny na soukromých pozemcích revizní šachtou s čistícím otvorem, která musí být umístěna do 2 m od hranice pozemků.

Více k podmínkám řešení „soukromé“ části přípojky je uvedeno v technických požadavcích PVK pro napojení přípojek. 

Jednotlivé nemovitosti bude možné připojovat až po kolaudaci stok, kterou zajišťuje investor, a kolaudaci přípojek, kterou si mají zajistit jednotliví majitelé nemovitosti sami.
POZOR - do doby kolaudace se nesmí splašky do splaškové kanalizace vypouštět !

Městská část nabízí majitelům nemovitostí zajištění přípravy dokumentace přípojek a následně její projednání až po vydání kolaudačního rozhodnutí.

Žádáme proto jednotlivé majitele nemovitostí, aby v případě, že budou chtít využít této nabídky, kontaktovali Ing. Mudruňku na suchdolské radnici a projektantovi Ing. Knotkovi předali do 31. května 2017 podklady nebo s ním projednali podmínky umístění revizní šachty a napojení nemovitosti.

Projektant: Ing. Michael Knotek, tel.: 776 793 458, e-mail: mikiknotek@volny.cz

Projektová dokumentace k výstavbě přípojek splaškové kanalizace, situace a podélné řezy veřejné části přípojek v jednotlivých stokách:

  Situace - stoky C1, C2, C2a, C2b, C3, C3a
   situace-přípojky (pdf)
  Podélné profily přípojek stoky C1 (Na Rybářce, Na Pasece)
  podélný-profil-C1 (pdf)
  Podélné profily přípojek stoky C2 - 1. část (Na Vrchmezí)
  podélný-profil-C2_čast 1 (pdf)
  Podélné profily přípojek stoky C2 - 2. část (Osvobození)
   podélný-profil-C2_čast 2 (pdf)
  Podélné profily přípojek stoky C2a, C2b (Suchdolská, Za Hřištěm)
  podélný-profil-C2a, C2b (pdf)
  Podélné profily přípojek stoky C3 (U Nového Suchdola)
  podélný-profil-C3 (pdf)
  Podélné profily přípojek stoky C3a (Při Hranici)
  podélný-profil-C3a (pdf)


Projektová dokumentace soukromé části přípojek.


**********


Při přípravě přípojky splaškové kanalizace, doporučujeme postupovat v souladu s následujícím pokynem.

Před zahájením stavby je nutné mít se správcem kanalizace (1. Vodohospodářská společnost s.r.o.) odsouhlasenou a projednanou projektovou dokumentaci přípojky. Tuto dokumentaci Vám nabízí s Vaší spolupráci připravit městská část, kontaktujte v této věci na suchdolské radnici Ing. Čestmíra Mudruňku, tel.: 222 361 427, e-mail: cmudrunkapraha-suchdolcz.

K uzavření smlouvy k odvádění splaškových vod s 1.VHS musíte vyplnit a podat Žádost o zřízení kanalizační přípojky a přihláška k vypouštění odpadních vod (postačuje zaslat naskenovanou žádost mejlem: info@1vodohospodarska.cz ) nebo ji můžete odevzdat na suchdolské radnici Ing. Mudruňkovi. Formulář žádosti je k dispozici též na webu: www.1vodohospodarska.cz

Žádost o zřízení kanalizační přípojky a přihláška k vypouštění odpadních vod (pdf)

S faktickým zahájením výstavby přípojky (tím je míněn úsek od napojení na stávající odbočku zakončenou na hranici vašeho pozemku po revizní šachtu na vašem pozemku) je možné až po kolaudaci řadů.

Vlastní napojení revizní šachty na odbočku na hranici pozemku, musí odsouhlasit pracovník 1.VHS  a provedení napojení musí být zdokumentováno (nafoceno) a zkontrolováno 1.VHS (Jiří Bílek, tel.: 602 389 287, e-mail: provoz@1vodohospodarska.cz) před vlastním zásypem !!!

Zahájením výstavby před výše uvedenými termíny a skutečnostmi se vystavujete zbytečným nákladům neboť v případě, že provedení přípojky nebude zkontrolováno a odsouhlaseno 1.VHS, nebude možné tuto část přípojky zkolaudovat a užívat a 1. VHS neuzavře smlouvu na vypouštění odpadních vod do doby, než bude přípojka opětovně vykopána a zkontrolována.

Přípojka od revizní šachty až po řad v ulici podléhá kolaudaci, kterou pro Vás zajistí městská část. Pro zdárnou kolaudaci je třeba mít k dispozici projekt (viz výše), dle kterého byla přípojka postavena.
Dále je třeba zajistit její geodetické zaměření. Vzhledem k tomu, že zaměření odbočky od řadu po hranici pozemku prováděla při výstavbě pro stavební firmu MBM TRADE CZ paní Ing. Denisa Haničáková (tel.: 732 284 086), je asi nejjednodušší si uvedené zaměření objednat u ní. Zaměření skutečného provedení přípojky od revizní šachty a po řad je nutné předat IPR-Praha. Potvrzení o předání dat na IPR-Praha Vám vydá geodet, jeho kopii nám prosím zašlete e-mailem nebo doručte na radnici.

Aby městská část mohla za Vás projednávat kolaudaci přípojek, je nutné vyplnit plnou moc pro městskou část. Formulář plné moci je na webu městské části nebo k vyzvednutí na radnici. Žádáme Vás, abyste ji vyplněnou doručili na radnici nebo zaslali e-mailem.

Plná moc pro zastupování při kolaudaci přípojek (doc)
Plná moc pro zastupování při kolaudaci přípojek (pdf)

Do splaškové kanalizace se nesmí odvádět dešťové a povrchové vody z pozemků a střech!
 • Starý Suchdol - Kozí hřbety - svedeno do ČOV Roztoky

  investor: HLMP, MHMP Odbor technické vybavenosti, který zastupuje společnost ZAVOS s.r.o.
  ulice a jejich části: Ke Kozím hřbetům
  popis: cca 250 m, počet přípojek: 10
  termín zahájení výstavby:  17. srpna 2016 (předání staveniště)
  termín dokončení stavby: 90 dní
  investiční náklady: 4,9 mil. Kč bez DPH - nabídková cena
  zhotovitel: IPPOS Bohemia s.r.o.
  aktuální stav: probíhá realizace stavby

srpen 2016 - Společnost IPPOS Bohemia s.r.o. bude od 29. srpna do konce listopadu provádět výstavbu splaškové kanalizace v ulici Ke Kozím hřbetům v úseku Dvorská – Bažantní. Investorem stavby splaškové kanalizace je hlavní město Praha resp. magistrátní Odbor technické vybavenosti, který na stavbě zastupuje společnost ZAVOS s.r.o.

Souběžně s výstavbou kanalizace bude probíhat také výstavba plynovodu v ulici Ke Kozím hřbetům a Bažantní a dále bude také napojen plynovod v ulici Starosuchdolská. Investorem stavby plynovodu je společnost EKOSPOL a.s. Stavbu plynovodu bude provádět společnost Prockert&Hynek, a.s.

Protože není možné realizovat jinou objízdnou trasu pro zajištění přístupu do ulic Ke Kozím hřbetům, Bažantní, U kapličky, Starosuchdolská a Trojanův mlýn, bude během stavby uzavřen průjezd ulicí Ke Kozím hřbetům od pondělí do soboty vždy od 8:0 do 15:00 hodin pro veškerý provoz kromě vozidel integrovaného záchranného systému. Mimo tuto pracovní dobu bude ulice průjezdná. Společnost IPPOS Bohemia zajistí svozu odpadků z nemovitostí v uvedené oblasti.

Mimořádnou dopravu je třeba domluvit s firmou IPPOS:
Kontakty na zástupce firmy:

 • Ing. Pavel Pospíšil, tel.: 777 215 232
 • Radek Rydl,  tel.: 724 202 267

e-mail: ipposvolny.cz

Omlouváme se za omezení vyplývající ze stavby.

Informace z 15. 7. 2016 k zahájení stavby splaškové kanalizace (pdf)

Situace výstavby

pd-kozí hřbety 1  
   
pd-kozí hřbety 2  

 

  

 • Starý Suchdol - Bažantní, U kapličky - svedeno do ČOV Roztoky

  investor: HLMP, MHMP Odbor technické vybavenosti
  ulice a jejich části: Bažantní, Starosuchdolská, U kapličky, Ke Kozím hřbetům
  popis: z důvodu morfolgie terénu v této části Starého Suchdola je navržen systém gravitační a tlakové splaškové kanalizace s dvěma čerpacími stanicemi
  termín zahájení výstavby: předpoklad konec roku 2017
  investiční náklady: -
  zhotovitel: -
  aktuální stav: probíhá připrava změny dokumentace pro územní rozhodnutí, která by měla zjednodušit a zlevnit realizaci projektu


prosinec 2016 - DUR propojení Bažnatní - V údolí

Koncem prosince byl zahájeno projednání dokumentace pro území řízení s dotčenými orgány stání správy a správci dalších sítí. Dokumentace obsahuje nové výtlačné potrubí z čerpací stanice na konci ulice U Kapličky, které je vedeno kratší trasou do ulice Bažantní a gravitační propojení řadu v Bažantní ulice do ulice V údolí, které je vedeno pod schodištěm z údolí na Palpost. Pod schodištěm je též umístěno potrubí pro dešťovou vodu, které odvádí přes retenci nad schodištěm povrchovou vodu z plochy obslužné cesty mezi zahrádkami.

Důležité části dokumentace pro územní řízení:

Stavba 3106 TV Suchdol, kanalizace Starý Suchdol, propojení Bažantní - V údolí DUR_SUCH_titulni_desky.pdf
Průvodní zpráva SUCH_DUR_A_Pruvodni_zprava.pdf
Souhrnná technická zpráva SUCH_DUR_B_Souhrnna_zprava.pdf
Koordinační situační výkres
DUR_SUCH_C_3_Koordinacni_situacni_vykres.pdf
Hydrotechnická situace DUR_SUCH_C_5_hydrotechnicka_situace.pdf
Podrobná situace - úsek schodiště
DUR_SUCH_C_6_1_Podrobna_situace.pdf
Vzorové řezy DUR_SUCH_D_1_4_Vzorove_rezy_1.pdf
Vzorové řezy DUR_SUCH_D_1_4_Vzorove_rezy_2.pdf
Podélný profil - schodiště DUR_SUCH_D_1_1_4_Podelne_profily_D.pdf
Situace - přeložky kabelů DUR_SUCH_D_1_5_Situace_prelozky_kabelu.pdf
   

 

srpen 2016 - popis projektu
 • stávající projekt
  - ulice Ke Kozím hřbetům - zbývající část je napojena gravitačně do stok na pozemcích fy Ekospol a dále gravitačně svedena do ulice Bažantní
  - ulice Bažantní - gravitačně svedena za Palpost do čerpací stanice, vedení výtlačného potrubí je navrženo trasou zpět ulicí Bažantní ke křižovatce s ulici Ke Kozím hřbetům (délka 390 m)
  - U kapličky - gravitačně svedena k otočce do čerpací stanice u otočky, vedení výtlačného potrubí je navrženo trasou zpět ulicí U kapličky a Ke Kozím hřbetům ke křižovatce s ulicí Bažantní (délka 497 m)

 • změna projektu
  - zkrácení výtlačného potrubí z ulice U Kapličky do ulice Bažantní, vedení v pozemku parc.č. 2272/3, k.ú. Suchdol (délka 104 m)
  - zrušení čerpací stanice v ulici Bažantní u Palpostu a svedení splašků gravitačně propojkou do ulice Starosuchdolská nebo do ulice V údolí. Propojka splaškové kanalizace je vedena buďto přes parkoviště u ubytovny Palpost nebo druhou částí ulice Starosuchdolská - uličkou mezi ploty podél hospody.

  Komentář k navrhovanému řešení:
  - stoka vedená do ulice Starosuchdolské - umístění stoky je podmíněno vybudováním opěrné zdi podél stávajícího chodníčku z otočky v ulici Starosuchdolské ke schodům, další podmínkou je vybudování obslužné komunikace pro zajištění přístupu techniky, kvůli zajištění údržby stok a šachet splaškové kanalizace. Toto řešení neumožňuje svedení dešťových vod z obslužné komunikace do ulice Starosuchdolská.
  - stoka vedená do ulice V údolí - umístění stoky je podmíněno vybudováním kolektoru pro umístění všech sítí (kabely NN, VN, VO, sdělovací, splašková a dešťová kanalizace) v úseku stávajícího schodiště z Údolí, jedná se o komplikovaný úzký úsek mezi nemovitostmi, kde musí být též vzhledem k velkému převýšení umístěny spadiště na obou kanalizacích.

 

 varianta I - propojka do ulice V údolí přes parkoviště u ubytovny
 studie-bažantní-var I
 
varianta II - propojka do ulice V údolí vedená uličkou podél hospody
 studie-bažantní-var II
 
  varianta III - propojka do ulice Starosuchdolská
 studie-bažantní-var III

 


 

 • Výhledy - rekonstrukce splaškové kanalizace - svedeno do ČOV Roztoky

  investor: HLMP, MHMP Odbor technické vybavenosti, kterého zastupuje společnost ZAVOS s.r.o., 
  ulice a jejich části: Rohová (K Horoměřicům-Návazná), Návazná (Rohová-Výhledské nám.), Výhledské nám., (K transformátoru-Vysokoškolská), Vysokoškolská (Ke stavebninám-Výhledské nám.), Přeletová, Majerové, Hašlerova, Návazná (Hašlerova-Výhledské nám.), K transformátoru
  popis: rekonstrukce původní kanalizace z třicátých let min. století, která je netěsná,
  délka stok 817 m, počet přípojek: 58
  termín zahájení výstavby: léto 2018
  investiční náklady: 11,1 mil. bez DPH (nabídková cena)
  zhotovitel: ALSTAP s.r.o.
  aktuální stav: probíhá příprava zahájení stavby

Situace stavby

sk-výhledy-situace

 


 

 • Splašková kanalizace Kamýcká, Dvorská

investor: městská část Praha-Suchdol
ulice a jejich části: Kamýcká (část), Dvorská
popis: 346 m uličních stok DN 300 mm, 7 ks domovních přípojek DN 200 mm
termín zahájení výstavby: 14. květen 2018
investiční náklady: 5,9 mil. Kč (nabídková cena)
zhotovitel: MBM Trade s.r.o.
stavby vedoucí:  František Filec, tel.: 602 511 732, e-mail: filec.mbm@gmail.com


Situace výstavby

sk Kamýcká-Dvorská-situace