Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » Participativní rozpočet
Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Participativní rozpočet 2018

 

         naš rozpočet-logo-C2              
 
Hlasování veřejnosti o návrzích proběhne od 16. 4. do 1. 5. 2018

Zajímá vás projekt?    Potřebujete další informace?
   

Máte dobrý nápad pro veřejný prostor na Suchdole?
Co Vám na Suchdole chybí?
Čím byste to tady vylepšili?

Můžete využít projekt Náš rozpočet 2018:

 • v rozpočtu městské části vyčleněno celkem 450 tisíc Kč
 • jeden projekt až do 150 tisíc Kč
 • rozhodovat o nich budete moci Vy, suchdolští občané
 • návrhy je možné podávat do 20. listopadu 2017
 • hlasování o návrzích proběhne od 16. 4. do 1. 5. 2018


Podmínky pro předložení návrhů jsou snadné,
v pondělí 2. října od 19.30 hodin se na radnici dozvíte víc. Současně se na setkání společně zamyslíme nad možnosti vylepšení veřejného prostoru na Suchdole.

trumfy2018-150

Pokud byste se rádi dozvěděli další informace, odpovědi na své otázky, kontaktujte nás:

 • můžete nám napsat na e-mailovou adresu: spolu@praha-suchdol.cz
 • můžete také nechat vzkaz v kanceláři starosty na tel.: 222 361 419, ozveme se vám zpět
 • pokud budete mít zájem o osobní konzultaci, domluvíme se na termínu
 

Náš rozpočet 2017 ....Náš rozpočet 2018 - popis projektu
 

Městská část Praha-Suchdol v rámci projektu ŽIJEME ZDE SPOLU - NÁŠ ROZPOČET vyčlení ve svém rozpočtu na rok 2018 částku 450.000 Kč, o jejichž užití budou rozhodovat přímo občané městské části.  Jedná  se  o  druhý ročník  tzv.  „participativního  rozpočtování“, v jehož rámci bylo na Suchdole vybudováno workoutové hřiště, trampolína, houpačka pro všechny generace a připravuje se projekt pítek na náměstích.

Participativní rozpočtování představuje inovativní nástroj zlepšující komunikaci mezi radnicí a občany při rozhodování o rozdělení financí z rozpočtu MČ. Obecně je možné popsat participativní rozpočet jako část peněz  rozpočtu  městské  části,  o  jejímž  využití  spolurozhodují  obyvatelé  společně  se  svými  volenými zastupiteli. 

Ve zkratce je možné celý postup popsat tak, že radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu.  Obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo v MČ v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence městské části setkávají na veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí změnit a jak.  Společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením procesu je hlasování občanů o tom, které návrhy obyvatel má městská část realizovat.

Cílem projektu je oslovit co nejširší okruh obyvatel, probudit u veřejnosti zájem o proces a zaktivizovat spolupráci mezi občany, komunikovat s veřejností srozumitelnou formou, dosáhnout zapojení veřejnosti, odhalit v rámci technické analýzy všechna rizika spojená s realizací projektů (věcná i finanční) a dosáhnout realizace vítězných návrhů tak, aby veřejnost vnímala proces jako smysluplný.

 

Náš rozpočet 2018 -  časový harmonogram:
   
schválení participativního rozpočtu zastupitelstvem MČ   
22. 6. 2017
1. setkání s občany
2. 10. 2017
individuální konzultace (19.00 - 21.00)
18. 10. 2017
2. setkání s občany
6. 11. 2017
individuální konzultace (14.00 - 16.00 a 19.00 - 21.00)
15. 11. 2017
termín pro podání návrhů
20. 11. 2017
termín dokončení validace návrhů
28. 2. 2018
zveřejnění návrhů
15. 3. 2018
   
hlasování veřejnosti o návrzích
16. 4. – 1. 5. 2018
   

Náš rozpočet 2018 - podání návrhů:
 
 • Lhůta pro doručení návrhů projektů participativního rozpočtu pro rok 2018 končí 20. listopadu 2017.
 • Návrhy můžete doručit buď vytištěné do podatelny radnice nebo je můžete zaslat elektronicky na e-mail:  spolupraha-suchdolcz
 • Návrh projektu je třeba vyplnit do formuláře návrhu projektu, který je zde ke stažení ve formátu doc a pdf:
 • Ke každému návrhu je třeba doložit jeho podporu podpisy min. deseti spoluobčanů.

Pozn.: při podání pouze v papírové podobě prosíme o dodání kvalitní fotografie / tematického obrázku, aby je bylo možno po naskenování použít pro tisk.

 


Náš rozpočet 2018 - hlasování:
 
 • Hlasování proběhne ve dnech od 16. dubna do 1. května 2018.
 • Hlasování bude probíhat formou vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny.
 • Hlasovací lístky budou vydávány v místě hlasování. Hlasovat je možné na radnici a v knihovně (ve standardní provozní době), na dalších místech do mobilní hlasovací schránky.
 • Hlasovat v rámci participačního rozpočtu městské části Praha-Suchdol může každá osoba, která na vyžádání prokáže, že je občanem městské části Praha-Suchdol a která nejpozději poslední den hlasování dosáhne věku 15 let.
 • Občan, který se nemůže osobně dostavit v termínu hlasování, může zmocnit jinou osobu na základě ověřené plné moci. Formulář plné moci je ke stažení na webu městské části či v tištěné formě na radnici v sekretariátu starosty.
 • Hlasující může každému projektu dát maximálně jeden hlas a může hlasovat nejvýše pro tři projekty.

 


Náš rozpočet 2018 - výsledky  hlasování
 

Výsledky hlasování - 2018

Výsledky budou zveřejněny na začátku května 2018.

 

nas-rozpocet-logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje