Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » Participativní rozpočet 2017
Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Participativní rozpočet 2017

 

         naš rozpočet-logo-C2              
 

 

Od 30. května do 6. června 2017 hlasovalo o 13 projektech navržených v rámci participativního rozpočtu 463 občanů, což je téměř 9% oprávněných voličů.


 


Zajímá vás projekt?    Potřebujete další informace?
   

Městská část Praha-Suchdol, na rozdíl od ostatních obcí či městských částí, které zavádějí participativní rozpočet, neplatí žádného zvláštního koordinátora. V rámci městské části má projekt ŽIJEME ZDE SPOLU - NÁŠ ROZPOČET na starosti neuvolněná zástupkyně starosty Věra Štěpánková.

 

 

vaš trumpf

Pokud byste se rádi dozvěděli další informace, odpovědi na své otázky, kontaktujte nás:

  • můžete nám napsat na e-mailovou adresu: spolupraha-suchdolcz
  • můžete také nechat vzkaz v kanceláři starosty na tel.: 222 361 419, ozveme se vám zpět
  • pokud budete mít zájem o osobní konzultaci, domluvíme se na termínu
 
Náš rozpočet - aktuální ročník ......

 


 

Popis projektu
 
Městská část Praha-Suchdol připravuje v rámci projektu ŽIJEME ZDE SPOLU - NÁŠ ROZPOČET vyčlenit ve svém rozpočtu na rok 2017 prostředky, o jejichž užití by rozhodovali přímo občané městské části.  Jedná  se  o  první  ročník  tzv.  „participativního  rozpočtování“,  které  již  bylo  aplikováno v některých městských částech  a  jehož  realizaci  podporuje  Rada  hl. m.  Praha.  Tento  dokument  popisuje základní pravidla a orientační harmonogram projektu.

Participativní rozpočtování představuje inovativní nástroj zlepšující komunikaci mezi radnicí a občany při rozhodování o rozdělení financí z rozpočtu MČ. Obecně je možné popsat participativní rozpočet jako část peněz  rozpočtu  městské  části,  o  jejímž  využití  spolurozhodují  obyvatelé  společně  se  svými  volenými zastupiteli. 

Ve zkratce je možné celý postup popsat tak, že radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu.  Obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo v MČ v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence městské části setkávají na veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí změnit a jak.  Společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením procesu je hlasování občanů o tom, které návrhy obyvatel má městská část realizovat.


Cílem projektu je oslovit co nejširší okruh obyvatel, probudit u veřejnosti zájem o proces a zaktivizovat spolupráci mezi občany, komunikovat s veřejností srozumitelnou formou, dosáhnout zapojení veřejnosti, odhalit v rámci technické analýzy všechna rizika spojená s realizací projektů (věcná i finanční) a dosáhnout realizace vítězných návrhů tak, aby veřejnost vnímala proces jako smysluplný.

Představení projektu NÁŠ ROZPOČET

prezentace ze setkání 16. 1. 2017 (pdf)

prezentace-úvod

 

Další informace k podání projektu jsou v zde.

 


   
Orientační časový harmonogram:
schválení zásad zastupitelstvem MČ   
10. 11. 2016
jmenování členů Participační skupiny RMČ
16. 11. 2016
1. setkání Participační skupiny
21. 11. 2016
setkání s občany (informace o procesu)
16. 1. 2017
setkání s občany (diskuse o návrzích)
20. 2. 2017
termín pro podání návrhů
3. 3. 2017
termín validace návrhů
9. 5. 2017
zveřejnění návrhů
19. 5. 2017
setkání s občany (představení hlasovatelných návrhů)
30. 5. 2017
hlasování veřejnosti o návrzích
30. 5. – 6. 6. 2017

 


 

Náš rozpočet - hlasování:
 

Městská část obdržela od občanů celkem 15 návrhů projektů. V průběhu validace byly 2 projekty z důvodu nesouladu s pravidly resp. nerealizovatelnosti vyřazeny (Ozdravný pobyt dětí 4–6 let
v přírodě; Podpora vydávání Suchdolských Novin).

Do hlasování tak postoupilo 13 projektů.

  • Hlasování proběhne ve dnech od 30. května do 6. června 2017.
  • V úterý 30. května bude hlasování zahájeno v rámci představení projektů v 16 hodin a v úterý 6. června bude ukončeno v 18 hodin.
  • Hlasování bude probíhat formou vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny.
  • Hlasovací lístky budou vydávány v místě hlasování. Hlasovat je možné na radnici a v knihovna (ve standardní provozní době), na dalších místech do mobilní hlasovací schránky.
  • Hlasovat v rámci participačního rozpočtu městské části Praha-Suchdol může každá osoba, která na vyžádání prokáže, že je občanem městské části Praha-Suchdol a která nejpozději poslední den hlasování, tj. 6. června 2017, dosáhne věku 15 let.
  • Občan, který se nemůže osobně dostavit v termínu hlasování, může zmocnit jinou osobu na základě ověřené plné moci. Formulář plné moci je ke stažení na webu městské části či v tištěné formě na radnici v sekretariátu starosty.
  • Hlasující může každému projektu dát maximálně jeden hlas a může hlasovat nejvýše pro tři projekty.

 

Formulář plné moci (pdf)


Přehled projektů k hlasování .....

 


nas-rozpocet-logo

 

 


š rzpočet - hlasování:
Náš rozpočet - výsledky  hlasování
 

 

Výsledky hlasování - 2017

Od 30. května do 6. června 2017 hlasovalo o 13 projektech navržených v rámci participativního rozpočtu 463 občanů, což je téměř 9% oprávněných voličů.

Děkujeme všem navrhovatelů za aktivní účast v pilotním ročníku participativního rozpočtování a také pracovnicím knihovny a úřadu za pomoc při zajištění hlasování.

par-přehled-hlasovaní

 

 

 

 

 

                                  

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje